Nazwa, podziały nazw i stosunki zakresowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 5488
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nazwa, podziały nazw i stosunki zakresowe - strona 1 Nazwa, podziały nazw i stosunki zakresowe - strona 2 Nazwa, podziały nazw i stosunki zakresowe - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział III: Nazwa, podziały nazw i stosunki zakresowe Podziały nazw PROSTE I ZŁOŻONE: Proste - jednowyrazowe Złożone - wielowyrazowe INDYWIDUALNE I GENERALNE: Indywidualne - przysługuje nazwie na zasadzie przyjętej konwencji znaczeniowej, niezależnie od właściwości jakie posiada desygnat. Generalna - przypisana jest przedmiotowi ze względu na wyodrębnioną cechę. (np. największe miasto w polsce) NAZWY OGÓLNE, JEDNOSTKOWE JEDNOSTKOWE I PUSTE Ogólna - więcej niż jeden desygnat Jednostkowa - ma jeden desygnat Pusta - nie ma desygnatów(np. obecny król Francji) KONKRETNE I ABSTRAKCYJNE Konkretna - odnosi się do osób, rzeczy, lub ich wyobrażenia. Abstrakcyjna - wskazuje na cechy wspólne przedmiotów(zieloność), stan rzeczy(spokój), oraz stosunek między przedmiotami (bliskość). ZBIOROWE I NIEZBIOROWE Zbiorowe - nazwa, która jest zbiorem złożonym z różnego rodzaju elementów elementów wszystkie desygnaty tej nazwy tworzą zbiór w sensie kolektywnym(tzn. element elementu zbioru jest elementem zbioru) np. kodeks cywilny sąd okręgowy.
Niezbiorowe - ma desygnaty którymi są pojedyncze przedmioty np. student.
O ZNACZENIU STAŁYM I ZMIENNYM O znaczeniu stałym - ich znaczenie nie zależy od miejsca czasu(kot, liczby podzielne przez 2, itp.)
O znaczeniu zmiennym - zależą od tego kto i kiedy posłużył się t nazwą (ja, mój ojciec, itp.)
OSTRE I NIEOSTRE Ostre - to taka, której możemy jednoznacznie określić, że dany przedmiot należy do jej zakresu.
Nieostre - to taka, której nie możemy jednoznacznie określić, że dany przedmiot należy do jej zakresu.
Supozycje Supozycje - role znaczeniowe Prosta - odnosi się do poszczególnego(konkretnego) desygnatu nazwy[pies zjadł kurczaka]
Formalna - odnosi się do gatunku a nie poszczególnego reprezentanta gatunku[psy są ssakami]
Materialna - odnosimy się do będącego nazwą lub wyrażeniem wyrazu (lub grupy wyrazów)[Wyraz pies składa się z czterech liter]
Treść nazwy Treść nazwy (konotacja)= znaczenie nazwy, na treść nazwy składa się zespół cech, które posiada każdy jej desygnat.
Treść pełna nazwy jest rozdanie, w którym wymieniliśmy wszystkie cechy na podstawie, których możemy zakwalifikować dany przedmiot do desygnatu danej nazwy
Cechy konstytutywne cechy, które w sposób wystarczający określają desygnat nazwy.
Cechy konsekutywne cechy, uzupełniające
Dwie nazwy są ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz