Logika dla prawników, nazwy - omóienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Logika dla prawników, nazwy - omóienie - strona 1 Logika dla prawników, nazwy - omóienie - strona 2

Fragment notatki:

Nazwy:
Nazwa - wyrażenie mogące wystąpić w zdaniu jako podmiot lub orzecznik orzeczenia imiennego.
Orzeczenie imienne - to orzeczenie stwierdzające o podmiocie, że jest taki a taki.
Oznaczanie - stosunek jaki zachodzi między nazwą a jej desygnatem.
Desygnat - przedmiot oznaczany przez nazwę.
Zakres nazwy (denotacja, ekstensja) - zbiór wszystkich desygnatów nazwy.
Denotowanie - stosunek zachodzący między nazwą a jej zakresem.
Równoważność nazw - nazwy mające ten sam zakres są równoważne.
Znaczenie nazwy generalnej (konotacja) - to przyjęty w języku sposób jej rozumienia, ustalony przez treść nazwy generalnej.
Nazwa prosta - składa się z jednego wyrazu.
Nazwa złożona - składa się z więcej niż jednego wyrazu, czyli nie jest prosta.
Nazwa pusta - bez desygnatu (krasnoludek, dinozaur, żonaty kawaler (sprzeczna))
Nazwa jednostkowa - mająca jeden desygnat (najwyższa góra świata).
Nazwa ogólna - mająca więcej niż jeden desygnat (student, lekarz)
Nazwa sprzeczna - nazwa, dla której założenie istnienia jej desygnatu prowadzi do sprzeczności.
Sprzecznością - jest koniunkcja dwóch zdań, z których jedno jest zaprzeczeniem drugiego.
Absurd - ma znaczenie, ale generuje sprzeczność.
Nonsens - nie ma znaczenia.
Nazwa konkretna - oznacza osobę, rzecz, wyobrażenie osoby lub rzeczy.
Nazwa abstrakcyjna - nie jest konkretna, ciężka do zdefiniowania (miłość, przyjaźń).
Błąd hipostazowania - rozumienie nazwy abstrakcyjnej jakby była konkretną.
Zbiorowa w sensie dystrybutywnym - kodeks karny jako zbiór przepisów.
Zbiorowa w sensie kolektywnym - kodeks karny jako zbiór kartek.
Nazwa ostra - bez wątpliwości i jednoznacznie można stwierdzić czy obiekt jest jej desygnatem.
Nazwa nieostra - nazwy i predykaty języka naturalnego z wyjątkiem, byt, niebyt, ruch itp.
Ekstensja - kolekcja, o których orzekanie tej nazwy jest prawdą.
Antyekstensja - kolekcja, o których orzekanie tej nazwy jest fałszem.
Nazwa generalna - nazwa mająca znaczenie (obecna stolica Polski, kara itd.).
Nazwa indywidualna - nazwa nie posiadająca znaczenia. (Warszawa)
Konotacja - zespół cech, dla których desygnat nazwy musi posiadać wszystkie te cechy jednocześnie.
Konstytutywny dla danej nazwy zespół cech - wystarcza do zgodnego z prawdą twierdzenia, czy dany obiekt jest desygnatem tej nazwy czy nie.
Nazwa w supozycji prostej - jest znakiem dla każdego swojego desygnatu.
Nazwa w supozycji formalnej - jest znakiem dla klasy, jaką tworzą jej desygnaty.
Nazwa w supozycji materialnej ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz