Wiedza - opracowanie wykładu 2

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiedza - opracowanie wykładu 2 - strona 1

Fragment notatki:


Wiedza - forma poznania, całokształt informacji pozostających ze sobą w układzie będącym efektem poznania. Nauka 1. Sys należycie uzasadnionych twierdzeń i teorii zaw możliwie adekwatną wiedzę o zjaw i prawidł rzeczyw v aspektu rzeczyw- ( s. przedmiotu ). 2. Zorganizowany pr poznawczy, ogół czynności, metod zapewniających obiektywne i uporządkowane poznanie rzeczywistości - ( s. funkcjonalny ). 3. Dziedz kultury, współtworzy sys instyt naukowo-badawczych, materialno-techniczna baza oraz zbiorowość uczonych ( s. socjologiczny ). Cechy wiedzy nauk (n. realne): wys st prawdziwości, właściwe uzasadnienie, wys st usystematyzowania logicznego, właściwe proc badawcze, intersubiektywna komunikowalność i sprawdzalność, duża zaw inf, wys zdolność eksplanacyjna, duże moż prognostyczne, duże możl heurystyczne. Warunki klasyfikacji: rozłączność tzn. dowolny element dzielonego zbioru może się znajdować jedynie w jednym członie podziału, wyczerpalność tzn. dowolny element dzielonego zbioru musi mieć się w jakimś członie podziału. Klas nauk - kryt procedur ( realne,formalne) kryt metod ( dedukcyjne, indukcyjne ) METOD NAUK 1. Tworzenie ogólnego modelu procedur naukowych. 2. Opis procedur tworzenia i przeobrażania teorii naukowych.( ogólna - analiza i ocena metod i tech pozn wspólna naukom-klas, def; szczegółowa - precyzja, analiza czynności badawczych) Opracow i Real rozw. ( diagnoza, uzasad, konstruowanie projektu , realizacja projektu , spr i ocena skutków) Język - złoż sys umownych znaków fonicznych v pisemnych służących porozumiewania się (przekazania inf). język ma : zasób określonych co do brzmienia wyrazów i wyrażeń (słownik), zasady i reguły prec sposób konst znaków złoż z prostych (gramatyka), dyrektywy określające właś użycie znaków dajace konkretne znaczenie,okr sposoby rozumienia (semantyka) Funkcje języka: przedstawieniowa, ekspres, impres, fatyczna, performatywna, metajęzykowa Nazwy - wyrażenia mogące odgrywać rolę podmiotu. Pojęcie - znaczenie nazwy. Różnymi, równoznacznym nazwą odpowiada jedno i to samo pojęcie np. „bicz”, „bat”. Desygnat - zbiór desygnatów nazwy stanowi jej zakres. Klasyfikacja nazw - zakres nazwy : ogólne, puste, jednostkowe do czego się odnoszą : konkr, abstr, Definicja - wyp jęz podająca najważniejsze inf o przedmiotach v znaczeniu terminów, wyrazów. Wnioskowanie - Proc myślowy, na podst zdań u znanych za prawdziwe -do przeświad o prawdziwości innych zdań. Dedukcyjne - z kierunkiem wynikania logicznego (od racji do następstwa), jeśli prawdziwe są przesłanki i schemat to wnioski też (S-M,M-P,-S-P) Błędy deduk : materialny - przesłanka fałszywa v bezpodstawnie przyjęta, formalny - niewłaściwy schemat, ekwiwokacji - w przesłankach występują terminy wieloznaczne Redukcyjne -z następstwa wnioskuje się o racji, szuka racji o następstwie, wniosek prawdopodobny, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz