Nauki humanistyczne - strona 16

Pytania na kolokwium 3

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1337

i cybernetyka; #nauki ekonomiczne i społeczne; #nauki humanistyczne i prawne. Dziedziny te wykształciły...

Typologia metod badawczych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

nauk przyrodniczych wyłączając nauki techniczne oraz metody nauk humanistycznych, czyli społecznych...

Analiza część 2

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Florian Bartmiński
 • Analiza ilościowa i jakościowa materiału empirycznego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2051

, mimo, że jest ona prawdziwa - błąd beta β - przyjmuje hipotezę, mimo że jest ona fałszywa W naukach humanistycznych dopuszcza...

Metodologia badań społecznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Stanisława Byra
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 4907

pochodzących z empirii) W XIXw. Nauki humanistyczne uzyskały status nauki i mają odrębny status metodologiczny...

Wykłady wprowadzenie do ped.

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2030

paradygmatycznej nauk humanistycznych. Znaczenie pojęcia nauki w epoce nowoczesnej: potocznie - nauka związana...

Interpretacja Biblii w Kościele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

się do nauk humanistycznych W zasadzie Papieska Komisja Biblijna pozytywnie ocenia także podejścia do Biblii...