Podstawy projektowania inżynierskiego - kolokwium 2

Nasza ocena:

4
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2464
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy projektowania inżynierskiego - kolokwium 2 - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Notatka w formie pytań i odpowiedzi zawiera odpowiedzi na takie pytania, jak: wyjaśnij, czym jest system techniczny, system maszynowy, system produkcyjny, wymień charakterystyczne cechy odróżniające zbiór elementów otoczenia, wymień najistotniejsze cechy projektowania systemów, schemat etapów projektowania systemu , urządzenia lub narzędzia, co to są elementarne obiekty systemu, wymień cechy ergonomii, wyjaśnij czym jest projektowanie ergonomiczne, schemat komponentów ergonomii, co obejmują pomiary cech dynamicznych, co to są wymiary antropometryczne, wyjaśnij czym jest wzornictwo przemysłowe, wymień cele wzornictwa przemysłowego.

Ponadto w notatce znajduje się opracowanie następujących pytań: wymień kolejne etapy powstawania stacji energetycznej oraz określ przykładowe ramy czasowe, co należy wiedzieć przy zakupie działki, wymienić uczestników procesu budowlanego, podać przykłady cech pożądanych danego projektu oraz wymienić 5 jednoznacznie go określających, cechy produktu rynkowego, zasada 4 kroków, schemat zależności miedzy projektantem a producentem, co to jest branding emocjonalny, co rozumiemy przez spójność i ład produktu, cechy projektanta wyrobów przemysłowych, schemat zakresu projektowania wspomaganego komputerowo, schemat podziału zadań pomiędzy projektantem a komputerem, rodzaje modeli, scharakteryzować modele przestrzenne, model bryłowy i jego 3 zalety, co to jest CAD, struktura systemu CAD – schemat, założenia podziału pomiędzy projektanta a komputer.

Dodatkowo notatka opatrzona jest schematami i rysunkami.

Notatka pozwoli na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z przedmiotu podstawy projektowania inżynierskiego. Umożliwi przygotowanie się do zajęć i egzaminu.

Podstawy Projektowania Inżynierskiego - Wykład KOLOKWIUM nr 2
Wyjaśnij, czym jest system techniczny, system maszynowy, system produkcyjny.
System techniczny jest to układ elementów lub obiektów techni­cznych sprzężonych wewnętrznie, np. elementy przekładni zębatej, rozpatrywane od wewnątrz są zbiorem kół zębatych, wałków, łożysk, zaś rozpatrywane od zewnątrz - całością, czyli skrzynią przekładniową.
System maszynowy jest to celowo określony zbiór elementów i zbiór powiązań między nimi, łącznie określające właściwości systemu. Elementami tego systemu mogą być np. tokarki, frezarki szlifierki, piece do obróbki cieplnej, urządzenia pomocnicze, przenośniki i suwnice, drogi, elementy przewidziane do obrabiania, transportu, składowania, itp., zaś otoczeniem systemu jest celowo określony zbiór elementów, które nie są elementami danego systemu, lecz mają sprzężenie z systemem, istotne dla zrealizowania przez system ustalonego celu, np. warsztaty, magazyny. System produkcyjny jest to układ elementów składowych i relacji pomiędzy nimi oraz relacji przekształceń czynników wejścia do systemu na czynniki wyjścia z systemu. Stanowi on celowo zaprojektowany i zorganizowany układ materialny, energetyczny oraz informacyjny eksploatowany przez człowieka do wytwarzania określonych produktów zaspokajających różnorodne potrzeby konsumentów. Wymień charakterystyczne cechy odróżniające zbiór elementów otoczenia.
Elementy tworzące zbiór elementów systemu mają pewne charakterystyczne cechy odróżniające je od elementów otoczenia, które mogą być:
mierzalne bezpośrednio - charakteryzowane ilościowo: - geometryczne, np. wymiary elementów, chropowatość i inne,
- fizyczne, np. twardość, masa elementu, masa właściwa, wytrzymałość i inne,
- chemiczne, np. skład chemiczny, n

(…)

… biologicznych w następstwie pracy oraz warunków ich regeneracji w toku pracy
Powiązanie wszystkich elementów pracy - stanowiska roboczego , procesu technologicznego itp. Żeby nie powodowały uciążliwości
Wyjaśnij czym jest projektowanie ergonomiczne.
Projektowanie ergonomiczne jest to proces projektowania systemów: człowiek - obiekt techniczny, w którym decydującą role spełniają kryteria decyzyjne z obszaru…
… przeznaczenie działki w planach zagospodarowania przestrzennego dom można zbudować wyłącznie na działce budowlanej Wymienić uczestników procesu budowlanego
Budowa jest przedsięwzięciem złożonym, wieloetapowym, w które zaangażowanych jest wielu uczestników.
Według Prawa Budowlanego uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor
inspektor nadzoru inwestorskiego (jeśli ustanowiono taki nadzór)
projektant; kierownik budowy lub kierownik robót, reprezentujący wykonawcę. Podać przykłady cech pożądanych danego projektu oraz wymienić 5 jednoznacznie go określających.
Pożądane cechy to te, które czynią wyrób użytecznym. Najważniejsza jest funkcja wyrobu, inne pożądane cechy to atrakcyjny wygląd zewnętrzny, łatwość obsługi, trwałość, niezawodność, długi czas eksploatacji.
Cechy jednoznacznie określające dany…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz