Podstawy projektowania inżynierskiego - pytania

Nasza ocena:

4
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy projektowania inżynierskiego - pytania - strona 1

Fragment notatki:

1. projektowanie (łac. proiicere, proiectus „rzucić naprzód; wyciągnąć”) jest twórczą działalnością związaną z powstawaniem produktu zróżnicowanego, czyli wszystkie czynności i działania, począwszy od określenia i opisania potrzeby a skończywszy na szczegółowym obmyśleniu jak ta potrzeba ma być zaspokojona. Zazwyczaj jest to projekt jakiegoś urządzenia (np. maszyny, pojazdu, aparatu itp.) i pomieszczenia, w którym to urządzenie będzie eksploatowane. projekt
a) wymyślony plan działania; pomysł, zamysł, zamiar wykonania czegoś,
b) ogólny zapis pomysłu na wykonanie czegoś; szkic, plan obiektu, przedsięwzięcia itp. 2. zróżnicowanie wynikające z:
cech, parametrów użytkowych, zgodności ze standardami, trwałości, niezawodności, łatwości naprawy,
stylu itd. niezmienniki projektowania:
potrzeba społeczna - mogąca się przejawiać w różny sposób, jako impuls inicjujący proces projektowania,
kompetentny sprawca procesu projektowania - tzw. system projektujący, może to być zorganizowany zespół projektantów lub pojedynczy projektant,
określony system wartości uznawany przez system projektujący, ważne są m.in. relacje pomiędzy względną ważnością kryteriów technicznych, ekonomicznych i humanistycznych,
zasoby warunkujące poprawność przebiegu procesu:
metodologiczne (strategie projektowe, metody),
informacyjne (ilość i jakość potrzebnych informacji),
techniczne (wyposażenie w sprzęt techniczny),
ekonomiczne (finanse, kapitał),
czasowe (projektowanie musi trwać odpowiednio długo),
wynik projektowania, pojawiający się w postaci zweryfikowanej dokumentacji technicznej, często - prototypu lub modelu funkcjonalnego.
4. projektowanie a konstruowanie
projektowanie wyprzedza fazę konstruowania, ale już w pewnym stadium zaawansowania prac, działania o charakterze projektowania i konstruowania mogą się przeplatać. Pewne wcześniejsze ustalenia projektowe mogą być korygowane w celu uzyskania konstrukcji spełniającej postawione wymagania w sposób możliwie najlepszy.
5. projektowanie techniczne # jeden z bardzo istotnych etapów działalności inżynierskiej, # głównym celem jest projektowanie obiektów technicznych, w tym procesów i środków produkcji,
# na tym etapie dobiera się idee działania technicznego, rozwija się je w koncepcje systemów technicznych i tu zapadają istotne decyzje, rzutujące potem na skuteczność, ekonomiczność i niezawodność, a tym samym na wydajność i użyteczność społeczną całego przedsięwzięcia.,
# każde projektowanie obiektów technicznych, wymaga zaangażowania zdolnych inżynierów o najwyższych kwalifikacjach, głębokiej wiedzy i dużym doświadczeniu,

(…)

… wpływ mają nowe materiały o specjalnych właściwościach. Niekiedy użycie nowego materiału może być inspiracją do zaprojektowania nowego produktu, lecz często bywa tak, że nowy produkt wymaga stworzenia nowego materiału. Nowe rozwiązania w technice lotniczej i rakietowej stały się możliwe po wynalezieniu super wytrzymałych i bardzo lekkich materiałów kompozytowych, podobny wpływ ma rozwój nowych stopów…
… lub obiektów technicznych sprzężonych wewnętrznie, np. elementy przekładni zębatej, rozpatrywane od wewnątrz są zbiorem kół zębatych, wałków, łożysk, zaś rozpatrywane od zewnątrz - całością, czyli skrzynią przekładniową. # analogicznie lokomotywa, kombajn rolniczy, czy samolot są systemami technicznymi, składają­cymi się ze sprzężonych, skoordynowanych wewnętrznie i mających określoną strukturę zespołów…
… strukturalne i funkcjonalne relacje, jakie dany wzór przemysłowy czynią całością spójną ( z punktu widzenia producenta i użytkownika ),
# to połączenie w jedną całość:
- ogół działań poznawczych zmierzających do poznania relacji pomiędzy rozwojem techniki a potrzebami i rzeczywistymi możliwościami,
- wiedza - uporządkowany, ogólnie dostępny system uzasadnionych informacji o tych relacjach,
- ogół działań…
… na pytanie czy potrzeba została zaspokojona (jeśli wszystko zostało dobrze wykonane to tak)
poprzez projektowanie szukamy rozwiązania;
stosujemy modelowanie
Potrzeba
wspomaganie procesów decyzyjnych
CIM zintegrowany system wytwarzania
CAM wytwarzanie wspomagane komputerowo
bazy danych
obliczenia:
„klasyczne”
„komputerowe”
- symulacja komputerowa
- metoda elementów skończonych
rysowanie
CAD projektowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz