Nauka o organizacji nurty - strona 7

Socjologia - wykłady - Superkultura

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab Andrzej Słaboń
 • Socjologia
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 3073

, dominowała w latach 70. Zmiany przybrały charakter poglądów odnowienia nurtów neoliberalnego w obrębie...

Socjogia religii - notatki z wykładu 12

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Sławomir Zaręba
 • Socjologia religii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

preferując te pierwsze. Religia ma przed sobą przyszłość i to dzięki kreatywnej roli nowych nurtów...

Historia, nurty socjologii

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Magoska
 • Socjologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2688

: ankieta - jakościowe: wywiad - dzisiaj częściej odsyłamy do tych metod. NURTY SOCJOLOGII: 1. SCJENTYZM...

Proces nauczania i zagrożenia ideologiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Michalski
 • Wprowadzenie do kognitywistyki pedagogicznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1820

również tych chwilowych lub nieokreślonych. Z tego kontekstu wyłaniają się dwa nurty, z których jednym jest naturalizm...

Humanizm prawniczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 490
Wyświetleń: 6615

historyczna - metody jej działania i znaczenia: jeden z najważniejszych nurtów w europejskim XIX-wiecznym...

Nauki o organizacji - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3227

NAUKI O ORGANIZACJI WYKLADY 22.02.12r LITERATURA: B. Kożuch „Nauka o organizacji”, CeDeWu...

Koncepcje ideowe Tomasza z Akwinu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jadwiga Nadolska
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

przeciw nowym nurtom; potrzebna była nowa synteza, adaptacja arystotelizmu dla potrzeb chrześcijaństwa...

Stanisław Karpowicz - referat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2618

się wychowaniem pozaszkolnym. Wyraził krytyczny osąd nurtów utylitarnych. Skrytykował koncepcje pedagogiki...