Proces nauczania i zagrożenia ideologiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces nauczania i zagrożenia ideologiczne - strona 1 Proces nauczania i zagrożenia ideologiczne - strona 2 Proces nauczania i zagrożenia ideologiczne - strona 3

Fragment notatki:

WPROWADZENIE DO KOGNITYWISTYKI PEDAGOGICZNEJ PROCES NAUCZANIA SZKOLNEGO I JEGO ZAGROŻENIA „IDEOLOGICZNE” Przeglądając różne propozycje i koncepcje zmiany programu kształcenia ogólnego, jakie ukazują się obecnie w Polsce, można być aż zaskoczonym, co do łatwości z jaką przechodzi się, od propozycji i doświadczeń opartych na koncepcjach poprzedniej epoki, do żądań i propozycji spontaniczności czy nawet kompozycji wyłącznie technologicznych procesu nauczania. Wszystkie te koncepcje można zaszeregować do jednej lub dwu przeciwstawnych sobie grup ;
- pierwsza bardziej liberalna
- druga bardziej uporządkowana, usystematyzowana i kontrolowana
Występują one w mentalności i postawach nauczycieli oraz w praktyce instytucjonalnej, umieszczając się z innymi poglądami, także filozoficznymi, światopoglądowymi, racjami osobistymi, itp.
Można też występujące dzisiaj koncepcje odnośnie nauczania, grupować jeszcze inaczej i tak obok tych, którzy zwracają uwagę na uwzględnienie dziedzin wiedzy i na ich założenia poznawcze i metodologiczne, zauważa się innych, którzy wyrażają opinie radykalne, co do roli nauczania w przemianach społecznych ważnych dla dobra jednostki i dla społeczeństwa.
Wobec takiej sytuacji nauczyciel pozostaje często niezorientowany i zagubiony, także z powodu wysiłków pedagogów i dydaktyków na rzecz takich czy jeszcze innych unowocześnienie i modnych innowacji. Konieczną wydaje się refleksja nad problemem procesu nauczania i możliwych dla niego zagrożeń „ideologicznych”, chcę ukazać założenia tzw. „ideologiczne”, które bardziej lub mniej świadomie wywierają wpływ na decyzję… Użycie pojęcia „ideologicznego”, jest usprawiedliwione, o ile wybór treści, stylu pojęć, przyjęcie postawy, pochodzi nie tyle od strony naukowej lecz wychodzi z założeń wymykających się jakiejkolwiek możliwości weryfikacji krytycznej co do ich zawartości wewnętrznej (logicznej), jak też zewnętrznej lub empirycznej. Chciałbym posłużyć się tutaj koncepcją Michael'a Schiro, który dostrzega dwie perspektywy (dwa wymiary) w procesie nauczania. One pozwolą przedstawić w sposób bardziej usystematyzowany powyższy problem. Pierwsza perspektywa, rozważana przez M.Schiro, biegnie w postaci jakoby jednej linii, przechodzącej pomiędzy źródłem poznania, a zainteresowaniem się co do zastosowania poznanej wiedzy. I tak z jednej strony uprzywilejowuje się poznanie, pojęcie i postępowanie naukowe, z drugiej zaś ich możliwe lub faktyczne zastosowanie. Druga perspektywa wskazuje na aspekty coraz bardziej zdobywające na znaczeniu w procesie dydaktycznym, gdy akcent spoczywa bądź to na rzeczywistości obiektywnej (przedmiotowej), bądź też na podmiotowej (subiektywnej) wychowanka lub nauczyciela.

(…)

… trwałości, niezmienności), podkreślają znaczenie przekazu treści kultury i prawd do których doszły minione pokolenia, zwłaszcza w tym co dotyczy rzeczy trwałych, zawsze ważnych, mających znaczenie i wartość niezależnie od czasu i przestrzeni. Uważa się też, że wszystko to powinno być zachowane, aby nadać sens życia jednostki i całej społeczności ludzkiej. Drudzy (zwracający uwagę na istotę…
… jakiś jeden aspekt założonego procesu nauczania schemat Taka optymistyczna koncepcja, ma swoje głębokie korzenie w pedagogice i dydaktyce i przejawia się w podkreśleniu spontaniczności, w bezwarunkowej akceptacji wszelkich zainteresowań również tych chwilowych lub nieokreślonych. Z tego kontekstu wyłaniają się dwa nurty, z których jednym jest naturalizm, drugim zaś spirytualizm. Tak w jednym jak też w drugim…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz