Nauka o organizacji nurty - strona 4

Ergonomia-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1890

człowieka, stres w miejscu pracy, szkolenia. Nurty ergonomii: ergonomia poznawcza - wpływ pracy...

Mikroekonomia - wykład 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

. Alternatywne nurty: ekonomia instytucjonalna. Teoria kosztów transakcyjnych. Zdziwienie, zaskoczenie...

Myśl polityczna w latach 1918-1989

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

irracjonalna, rządzona przez popędy i podświadomość - mnogość szkół filozoficznych (pluralizm nurtów i wątków...

Marks - materializm dialektyczny, diamat

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756

i syntezą wcześniejszych nurtów materializmu, pewnych elementów darwinizmu, pozytywizmu, naturalizmu...

Kierunki w nauce zarządzania

 • Politechnika Gdańska
 • Ewolucja systemu zarządzania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1561

można wyróżnić kilka zasadniczych i historycznie ukształtowanych kierunków i nurtów w nauce organizacji...

Anarchizm i anarchiści indywidualistyczni

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 994

. Anarchizm jest niejednorodną filozofią, składającą się z różnych nurtów i szkół myślenia. Powszechne...