Bańka - Dwie wizje reform w psychologii

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bańka - Dwie wizje reform w psychologii - strona 1 Bańka - Dwie wizje reform w psychologii - strona 2 Bańka - Dwie wizje reform w psychologii - strona 3

Fragment notatki:


BAŃKA - DWIE KULTURY, DWIE WIZJE REFORM W PSYCHOLOGII KONCEPCJE UŻYTECZNOŚCI PSYCHOLOGII Użyteczność wiedzy psychologicznej jest jedną z najważniejszych cech określających poziom jej rozwoju jako nauki i dyscypliny profesjonalnej. Proces rozwoju użytecznoś ci oznacza dla psychologii : Usamodzielnienie się od filozofii, powstawanie nowych zależności od nauk syntetycznych i interdyscyplinarnych (np. ergonomia) Konflikt między wizją użyteczności praktycznej opartej na odrębnej epistemologii Rozwój psychologii stosowanej od początku był uwikłany w problemy wynikające z w/w zjawisk: Rozwój niezależnie od filozofii nie oznaczał zerwania z myśleniem spekulatywnym; przeciwnie proponowany model psychologa-profesjonalisty = naukowiec-praktyk. Pojawia się tu problem przedmiotu psychologii, zadań i optymalnego modelu, co wiąże się już z sama nazwą „psychologia”, bo używany jest do określenia dyscypliny naukowej oraz dziedziny praktyki zawodowej ≠ nauce Im bardziej psychologia stawała się samodzielną nauką, tym bardziej stawała się dyscyplina dwubieguno wą, rozbitą na naukę i praktykę (związane jest to z poszukiwaniem tożsamości). Jedni psycholodzy utożsamiali się z naukowcem - teoretykiem (kierowani klasycznymi prawdami), a drudzy z praktykiem (ukierunkowani na codzienne działania, skuteczność, przydatność) Z tego wszystkiego wynikły różne koncepcje zastosowań psychologii (czy w pedagogice, czy psychiatrii czy naukach inżynieryjnych) , a wybór określonej orientacji opierał się na preferencjach indywidualnych w stosunku do następujących kryteriów światopoglądowych: Naukowość vs. humanizm Determinizm vs. indeterminizm Obiektywizm vs. intuicjonizm Strategie metodologiczne oparte na faktach vs. strategie oparte na teoriach Laboratyjność vs. naturalność badań Historyczność vs. ahistoryczność Biologizm vs. enwiromentalizm Nomotetyzm vs. idiografizm Hipotetyzm konstruktów vs. konkretność pojęć Elementaryzm vs. holizm Poznanie vs. uczucia Reaktywność vs. kreatywność Rozwój psychologi i zdominowały dwie wizje użyteczności wiedzy opart e na dwóch przeci wstawnych systemach wartości, co podzieliło psychologię na: Naukowców = model naukowca-praktyka , który oderwał naukę od praktyki społecznej Humanistów = model samodzielnego praktyka , który powiązał użyteczność wiedzy psychologicznej z praktyką społeczną. 3 wymiary różnic między nimi: podstawowe wartości (naukowość vs. humanizm) źródła preferowanej wiedzy (obiektywizm vs.

(…)

… psychoterapii
Nurt o orientacji konstruktywistycznej i humanistycznej
Wywodzi się z humanistycznej i konstruktywistycznej wizji człowieka
Misja psychologii to stwarzanie człowiekowi właściwego środowiska społecznego i materialnego oraz przystosowanie ludzi do samodzielnego życia
Rozwijała się tu psychologia pracy, zdrowia, wychowawcza, architektury, edukacji, środowiska, ergonomia
SPECYFIKA ROZWOJU POLSKIEJ…
… praktycznych związanych z określoną instytucją społeczną, w ramach której dana rola jest realizowana = wiedza kontekstowa
Wiedza społecznie responsywna
Nie jest elementem wiedzy fundamentalnej ani zawodowej
Powiązana z poczuciem odpowiedzialności za bycie członkiem społeczeństwa
Cel nauczania tej wiedzy - wyedukowanie studentów w diagnozowaniu problemów społecznych, rozumieniu różnych kwestii społecznych
… psychologii stosowanej
Drugi (koniec II wojny światowej do dzisiaj)
Zainteresowanie psychopatologią, ps. kliniczną, psychoterapią, a nie problemami społecznymi i ekonomicznymi człowieka zdrowego
Polska PS była rezultatem odchodzenia w ps. teoretycznej od metody spekulatywnej na rzecz empirycznej.
W Polsce głównie rozwinęła się psychotechnika jako psychologia człowieka zdrowego.
Co się działo:
Identyfikacja…
… się z nastawieniem humanistycznym (człowiek podmiot własnych czynności- samodzielny i świadomy)
Dobro człowieka - 2 zasadnicze pytania:
Jak pomóc człowiekowi w podejmowaniu najwłaściwszych celów i osiąganiu najlepszych wyników?
Jak pokierować człowiekiem, aby działał on z maksymalną sprawnością?
Ograniczone zainteresowanie psychopatologią, bo w niej dominuje pierwiastek deficystyczny, co było sprzeczne…
… kultur psychologicznych) oraz urynkowienia usług psychologicznych
Najbardziej powszechny przejaw polaryzacji, wypaczenie w stosowaniu psychologii to:
z jednej strony skrajny scjentyzm (fundamentalizm metodologiczny i redukcjonizm praktyczny), a z drugiej „szarlatanizm” (Ronald. E. Fox)
- praktyka psychologiczna jako zastosowanie wyników badań naukowych prowadzi do paradoksu, że szarlatanami stają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz