Nauka o organizacji książka - strona 21

Cele kształcenia - Cele nauczania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
 • Dydaktyka ogólna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1351

wynik ucznia, a metody i organizacja pracy nauczyciela są podporządkowane tak rozumianym celom. Cele...

Geneza i rozwj pedagogiki społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Irena Lepalczyk
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3731

społeczną, ogólną, jak wszystkimi naukami spo­łecznymi, których przedmiotem jest człowiek. Losy jednostki...

Pojęcia ogólne- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

. Ideologie polityczne - powstała jako nauka społeczna o ideach. Jej założenia pochodzą od Antonie de Tracy...

Reforma oświaty Janusza Jędrzejewicza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1519

Regencyjnej z 7 grudnia 1917 O tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim. W myśl...

Filozofia w pigułce

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Lesław Hostyński
 • Filozofia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3234

i umiejętności do nauki nastąpiło w VIw. p.n.e. i dokonał tego Tales. Żył na przełomie VII i VIw. p.n.e...

Modele organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Kosała
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 1337
Wyświetleń: 3598

Modele organizacji Poniżej model Leavitta zaczerpnięty z książki Podstawy zarządzania...