Istota strategii Dictionary of Business English

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota strategii  Dictionary of Business English - strona 1 Istota strategii  Dictionary of Business English - strona 2 Istota strategii  Dictionary of Business English - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie strategiczne -
Istota strategii Dictionary of Business English Strategia to plan, w którym są zawarte zadania odnoszące się do funkcjonowania organizacji w przyszłości
Strategia rynkowa to program efektywnego działania przedsiębiorstwa na danym rynku (w odróżnieniu od strategii wyszukiwania nowych korzystnych rynków).
Strategia przedsiębiorstwa to ogólny program rozwoju działalności/zdolności firmy. K. Ohmae Strategia jest podejściem zmierzającym do najbardziej korzystnego wyróżnienia się przedsiębiorstwa na tle swych konkurentów; podejście to polega na zjednoczeniu wszystkich mocnych stron przedsiębiorstwa, tak aby w możliwie największym stopniu spełnić oczekiwania odbiorcy. H. Koontz, C. O'Donnell, H. Weihrich Strategie są najczęściej programami ogólnymi, ukierunkowanymi na możliwie pełne wykorzystanie potencjału wytwórczego systemu dla osiągnięcia założonych celów.
R. W. Griffin Dobrze pomyślana strategia koncentruje się na 4 podstawowych czynnikach:
zasięgu strategii - zespole rynków, na których organizacja będzie konkurować
dystrybucji zasobów - sposobie w jaki organizacja rozdziela swe zasoby pomiędzy różne zastosowania
wyróżniającej kompetencji - tym co organizacja robi szczególnie dobrze
synergii - sposobie w jaki różne dziedziny działalności firmy uzupełniają się lub wspomagają
M. Romanowska strategię definiuje się jako program działania określający główne cele organizacji i sposoby ich osiągnięcia
J. A. F. Stoner, R. E. Freeman, D. R. Gilbert jr. Strategia - szeroki program wytyczania i osiągania celów organizacji, reakcja organizacji w czasie na oddziaływanie jej otoczenia
H. I. Ansoff Model wyboru zachowania strategicznego jest określony przez następujące wymiary:
zachowanie budżetowe - takie, w którego ramach nie występują zmiany strategiczne
strategiczną adaptację - która jest zgodna z poprzednimi zmianami strategicznymi OSO (Organizacji Służącej Otoczeniu)
strategiczną nieciągłość - odrzucającą dawniejsze doświadczenie
Według autorów Strategora opracować strategię przedsiębiorstwa to znaczy dokonać wyboru dziedziny działalności, w której chce ono być obecne i określić zasoby, jakie są mu niezbędne do przetrwania i rozwoju
M. Porter strategia (określona jako wybór pozycji strategicznej) to wykonywanie innych czynności od tych, które wykonują rywale albo wykonywanie podobnych czynności w inny sposób
Podstawowe szkoły strategii
strategia jako plan (Ansoff, Chandler)
strategia jako wzorzec (Mintzberg)


(…)

… kompetencje
Dwie podstawowe szkoły myślenia strategicznego wg Y. Allaire, M. E. Firsirotu
w wyniku dominacji jednego z nurtów nauki o zarządzaniu myślenie strategiczne pozostało od 1980 r. pod obsesyjnym i przyćmiewającym wpływem podejścia określanego jako strategiczna analiza przemysłu i konkurencji, a spopularyzowanego przez M. Portera
natomiast od 1993 r. obserwuje się podobne przesadne uwielbienie dla podejścia, którego osią są zasoby i kompetencje strategiczne zasoby i kompetencje strategiczne
Obie szkoły myślenia strategicznego różnią się właściwie tym, że każda z nich przyznaje prymat różnym wymiarom pola strategicznego. Szkoła analizy strategicznej lub „pozycjonowania” proponuje analizowanie czynników strategicznych związanych z produktami, rynkami i konkurentami.
Szkoła analizy strategicznej Szkoła zasobów i przemysłu i konkurencji kompetencji strategicznych
produkty produkty
rynki rynki
kompetencje
kompetencje
Proces strategiczny
zaproponowany w książce
produkty
rynki
kompetencje
Próba pogodzenia dwóch szkół myślenia strategicznego
Szkoły myślenia strategicznego wg grupy Strategor
związane z paradygmatami racjonalności strategicznej
związane z paradygmatami zachowań strategicznych
Szkoły związane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz