Nauka o organizacji cel - strona 396

Anarchizm - ogólna charakterystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1232

zakłada likwidację organu władzy - wolność to przyrodzona właściwość natury ludzkiej, nieskończony cel...

Zabór rosyjski - oświata i szkolnictwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1540

, że wychowankowie takich szkół podejmą szybko prace zawodowa i nie będą myśleć o studiach. Ten sam cel przyświecał...

Prawo handlowe w systemie prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współŜycia społecznego...

Wartości

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Roman Niestrój
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1442

odpowiednich zamówień i zleceń produkcyjnych. Cel ten marketing realizuje przez: – jak najlepsze rozprowadzenie...

Biuro do spraw Narkomanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Halina Rotkiewicz
 • Pedagogika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

Błajet. Schemat programu merytorycznego Ośrodka "MICHAEL" 1. Cel programu Chronienie dzieci i młodzieży...

Powody planowanie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Tadeusz Maszczak
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

czynności Etapy planowania: ustalenie celu co do tej pory zrobiliśmy ustalenie mocnych i słabych stron...