Natywizm - strona 2

note /search

Sokrates

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 3542

"narodziła się" wiedza, co jest możliwe, ponieważ każdy człowiek ma w swym umyśle wiedzę wrodzoną (natywizm...

Racjonalizm-empiryzm-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Historia filozofii
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1785

. Jego paradygmatem – matematyka, geometria, logika. • Przyjmują natywizm (wrodzoność idei) • Aspiracje naukowe łączą...

Pojęcia na egzamin - MATERIALIZM

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

/antropocentryzmowi. NATYWIZM* - NIHILIZM - postawa poznawcza i moralna zakładająca bierność; według Gorgiasza...

Koncepcje rozwoju-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2254

, o to jak współdziałają w kolejnych stadiach rozwoju ontogenetycznego. Natywizm( biologizm)-jego zwolennicy uznawali...

Filozofia Platona

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Filozofia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4186

to natywizm wrodzony. Natywizm jest częścią składniową postawy racjonalistycznej. Platon był racjonalistą...

Locke

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Filozofia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1323

formę natywizmu, czyli przekonanie o istnieniu wiedzy (idei) wrodzonej lub wiedzy niezależnej...