Nasciturus - strona 5

Paremie łacińskie

 • Uniwersytet Opolski
 • dr Piotr Sadowski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1827

jest uważane za już narodzone ilekroć chodzi o jego korzyść Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de...

Stosunek prawny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

( odłączenia od ciała matki, jeśli jest żywy ) b) wyjątek: jeśli chodzi o nasciturusa ( płód w łonie matki...

Kuratela- opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

) CURATOR VENTRIS ( Art. 182 ) - dla nasciturusa, - jeśli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw...

Kuratela

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1288

nie mogą należycie strzec praw nasciturusa -funkcję podobną do funkcji kurateli pełni doradca tymczasowy -w razie...

Podmioty prawa - Zdolność prawna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

przypadek nasciturusa - płodu poczętego, ale jeszcze nie narodzonego - przyjmuje się, że prawa i obowiązki...

Umowa przedwstępna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr Piotr Antoszek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1365

, najem Pożytki prawa- tantiemy, odsetki od wierzytelności, dywidenda Nasciturus, o poczęciu dziecka...

Sentencje łacińskie - przykłady

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Orzechowska
 • Lacina dla prawnikow
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2079

może zwolnić się ze świadczenia w tym przypadku, gdy złozy świadczenie w depozycie sądowym. 24.Nasciturus pro...

Władza rodzicielska - omówieni

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

są obwiązani do miłości, a przyjęcie prezentu nie jest bezpodstawnym wzbogaceniem xDD) Co do nasciturusa władza...

Spadek - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Rafał Majda
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

) musi być lub istnieć w chwili otwarcia spadku wyjątki: - dotyczący osoby fizycznej - nasciturus - dziecko poczęte...