Należności krótkoterminowe

note /search

Aktywa obrotowe- wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840

.) Finansowe aktywa obrotowe Należności krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Struktura...

Wzory Analiza Finansowa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1141

Kapitał netto = kapitał własny Podejście Bilansowe Aktywa bieżące = zapasy + należności krótkoterminowe...

Majątek obrotowy, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

surowców zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług o Należności krótkoterminowe...

Aktywa obrotowe - Zapasy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

na zakup materiałów) B2 Należności krótkoterminowe-jednostki powiązane kapitałowo (firma córka); z tytułu...

Majątek obrotowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

zakupione na zewnątrz, przeznaczone na dalsze odsprzedaż należności krótkoterminowe - zaliczone do aktywów...

Wskaźniki finansowe - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1281

(Zapasy x 365) / Przychody ze sprzedaży netto Przychody ze sprzedaży netto / Należności krótkoterminowe...