Nadwyżka budżetowa - strona 15

MAKROekonomia SUM UEK

 • prof. dr hab. Zofia Dach
 • Makroekonomia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3192

Przedmiot i metodologia makroekonomii. Dział ekonomii, analiza gospodarki. Dochód narodowy, wydatki na konsumpcję, wydatki na inwestycję, oszczędności, dochody i wydatki budżetu państwa, bilans handlowy i płatniczy kraju, popyt na pieniądz i podaż pieniądza, przeciętny poziom cen, rozmiary zatrudnie...

Rosja po upadku ZSRR

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Marcin Kędzierski
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2072

w latach 1999–2006 wzrósł o 65%. Od 2000 Rosja corocznie notuje nadwyżkę budżetową. W latach 2000–2006...

Makroekonomia notatki - Przedmiot i metodologia

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2744

...Makroekonomia jest to dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości. Makroekonomia jest to nauka badająca prawidłowości wyst. w skali całego gospodarstwa krajowego i zajmująca się zastosowaniem płynących stąd ustaleń dla realizacji celów makroekonomicznych zgodnie z przyjętymi p...

Zadania z makroekonomii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2331

$ - nadwyżka budżetowa c. podatki netto wyniosłyby 80 mln$ a więc przy wydatkach państwa na poziomie 100 mln...

Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Halina Zadora
 • Finanse
Pobrań: 2261
Wyświetleń: 2604

powstaje deficyt budżetowy. Może wystąpić również nadmiar dochodów nad wydatkami, tzw. Nadwyżka budżetowa...