MAKROekonomia SUM UEK

Nasza ocena:

5
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3360
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MAKROekonomia SUM UEK - strona 1 MAKROekonomia SUM UEK - strona 2 MAKROekonomia SUM UEK - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot i metodologia makroekonomii. Dział ekonomii, analiza gospodarki. Dochód narodowy, wydatki na konsumpcję, wydatki na inwestycję, oszczędności, dochody i wydatki budżetu państwa, bilans handlowy i płatniczy kraju, popyt na pieniądz i podaż pieniądza, przeciętny poziom cen, rozmiary zatrudnienia i bezrobocia w kraju. Ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna. Produkt krajowy brutto, PKB, DGP. Produkt narodowy brutto, PNB. PKB to suma wartości dodanej, suma wynagrodzeń czynników produkcji. Dochód narodowy. Realny PKB, deflator PKB. Czynniki wzrostu dochodu narodowego DN. Rozwój gospodarczy, mierniki ekonomiczne, mierniki demograficzne, mierniki gospodarcze, mierniki społeczne. Współczesne teorie makroekonomiczne. Keynes, ekonomia neoklasyczna, ekonomia dobrobytu, neoliberalizm. Krzywa Laffera. Pieniądz, polityka monetarna. Podmioty przeprowadzające transakcje na rynku. Podaż pieniądza, popyt pieniądza, równowaga na rynku pieniężnym. Stopa procentowa, kurs walutowy, system stałych i zmiennych kursów walutowych. Kurs sztywny. Budżet państwa, popyt globalny, zasady budżetowe. Wpływ polityki fiskalnej na popyt globalny na w teorii Keynesowskiej. Polityka fiskalna, funkcje polityki fiskalnej. Deficyt budżetowy. Model IS-ML, krzywa IS, krzywa LM. Inflacja, wahania koniunkturalne. Równowaga na rynku towarowym, ogólna równowaga w gospodarce zamkniętej. Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej w gospodarce zamkniętej. Skuteczność polityki fiskalnej i monetarnej w gospodarce otwartej. System płynnych kursów walutowych. Bilans płatniczy i bilans handlowy. Rynek pracy i bezrobocie. Przyczyny i rodzaje bezrobocia. Inflacja a bezrobocie, krzywa A.W. Philipsa. Teorie przyczyn wahań cyklicznych.

Przedmiot i metodologia makroekonomii
Makroekonomia jest to dział ekonomii zajmujący się analizą gospodarki jako całości.
Makroekonomia jest to nauka badająca prawidłowości wyst. w skali całego gospodarstwa krajowego i zajmująca się zastosowaniem płynących stąd ustaleń dla realizacji celów makroekonomicznych zgodnie z przyjętymi priorytetami społecznymi.
Trzy najważniejsze problemy makroekonomiczne to inflacja, bezrobocie i wzrost gospodarczy
Do agregatowych wielkości zaliczamy: dochód narodowy, wydatki na konsumpcję, wydatki na inwestycję, oszczędności, dochody i wydatki budżetu państwa, bilans handlowy i płatniczykraju, popyt na pieniądz i podaż pieniądza, przeciętny poziom cen, rozmiary zatrudnienia i bezrobocia w kraju itp.Badanie związków miedzy tymi wielkościami ma na celu wykazanie przyczyn niepełnegowykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych i niepełnego zatrudnienia siły roboczejoraz ustalenia środków zaradczych prowadzących do lepszego wykorzystania istniejącegozasobu czynników produkcji. Makroekonomia kładzie główny nacisk na sprawność mechanizmów rynkowych.
Makroekonomia jest nauką o gospodarce jako całości; mikroekonomia natomiast zajmuje się indywidualnymi konsumentami oraz przedsiębiorstwami.
Mikroekonomia bada związki przyczynowo-skutkowe wpływające na decyzje, które podejmują konsumenci, firmy oraz społeczeństwa, patrzy na gospodarkę narodową przez pryzmat przedsiębiorców i konsumentów z punktu widzenia maksymalizacji ich korzyści. Zajmuje się również takimi zagadnieniami, jak: ograniczoność zasobów, koszt "utraconych możliwości", wielkość i struktura produkcji oraz konsumpcji. Mikroekonomiści przywiązują szczególną wagę do analizy cen i badania ich związków z ilością wytwarzanych i sprzedawanych wyrobów w gospodarce. W makroeko ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz