Nadwyżka budżetowa - strona 12

Makroekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Krystian Mucha
 • Makroekonomia
Pobrań: 5887
Wyświetleń: 8890

po opłaceniu swoich wydatków. T - podatki G - wydatki państwa T > G - nadwyżka budżetowa - państwo otrzymuje...

Finanse i rachunkowość budżetowa

 • Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik
 • Finanse publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3087

poszukiwania kompromisu. NADWYŻKA BUDŻETOWA - to dodatnia różnica pomiędzy wpływami budżetu państwa...

POLITYKA EKONOMICZNA zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1155

niezbędnych nadwyżek budżetowych i handlowych, a także dla zapewnienia właściwego poziomu zaangażowania siły...

Fazy Balcerowicza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1449

roku udało się osiągnąd nawet niewielką nadwyżkę budżetową otwarcie gospodarki na świat: dodatnie saldo...

Ekonomia - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1239

oznacza sytuację, gdy wydatki budżetowe przewyższają dochody. Nadwyżka budżetowa - dochody budżetowe...

Klasyfikacja majątku publicznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

sfinansowania deficytu budżetowego, 3) przeznaczenie nadwyżki budżetowej, 4) wydatki związane z wieloletnimi...

Równowaga makroekonomiczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1610

niż Y0, występuje nadwyżka budżetowa (G < NT). Gdy dochód narodowy jest mniejszy niż Y0, występuje...

Podstawy makroekonomii - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
 • dr Katarzyna Nagel
 • Makroekonomia
Pobrań: 2198
Wyświetleń: 11424

:  Nadwyżka budżetowa  Deficyt budżetowy (pierwotny, całkowity) Deficyt całkowity Deficyt koniunkturalny...

Polityka fiskalna państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Makroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1610

nadwyżki budżetowej w okresach ożywienia gospodarczego i deficytu w okresie recesji; automatyczne...