Równowaga makroekonomiczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1743
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równowaga makroekonomiczna  - strona 1 Równowaga makroekonomiczna  - strona 2 Równowaga makroekonomiczna  - strona 3

Fragment notatki:


Temat 2: RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA W tej części będziemy posługiwać się krótkookresowym keynesowskim (popytowym) modelem gospodarki, nazwanym tak od nazwiska brytyjskiego ekonomisty Johna Maynarda Keynesa. Według tego modelu ceny i płace są stałe, a gospodarka posiada wolne moce produkcyjne (tzn. produkcja dostosowuje się bez przeszkód do popytu). Pozwala to pominąć na razie podażową stronę gospodarki. KONSUMPCJA I OSZCZĘDNOŚCI Wielkość popytu konsumpcyjnego zależy dość ściśle od poziomu dochodów rozporządzalnych ludności, które są przeznaczane na konsumpcję lub na oszczędności. Funkcja konsumpcji pokazuje wielkość wydatków konsumpcyjnych ludności ( C ) w zależności od poziomu globalnych dochodów ( Y ). Zakładamy dla uproszczenia, że zależność ta ma ch arakter liniowy. Gospodarka zamknięta bez państwa W gospodarce zamkniętej bez budżetu państwa dochody rozporządzalne są równe dochodowi narodowemu: Y d = Y Konsumpcja Funkcja konsumpcji wyraża się wzorem: C = C 0 + cY d = C 0 + cY C wielkość konsumpcji C 0 konsumpcja autonomiczna c krańcowa skłonność do konsumpcji Krańcowa skłonność do konsumpcji ( c ) to odsetek przyrostu dochodu wydawany na konsumpcję. Nachylenie funkcji konsumpcji zależy od krańcowej skłonności do konsumpcji. Położenie funkcji konsumpcji (jej odległość od osi odciętych) zależy od wielkości konsumpcji autonomicznej. Oszczędności Nie skonsumowana część dochodu stanowi oszczędności ( S ). Funkcji konsumpcji C = C 0 + cY d = C 0 + cY odpowiada fu nkcja oszczędności : S = - C 0 + sY d = - C 0 + sY S wielkość oszczędności C 0 konsumpcja autonomiczna s krańcowa skłonność do oszczędzania Krańcowa skłonność do oszczędzania ( s ) to odsetek przyrostu dochodu przeznaczany na oszczędności.

(…)

… państwa =
= dochody budżetowe ­- wydatki państwa EKSPORT I IMPORT
Eksport (X) jest wielkością autonomiczną i nie zależy od bieżącej produkcji i dochodu.
Import (M) zmienia się wraz ze zmianami dochodu:
M = mY
m krańcowa skłonność do importu
Krańcowa skłonność do importu (m) obrazuje, jaką część każdej dodatkowej jednostki dochodu narodowego podmioty krajowe chcą wydać na dodatkowy import.
Bilans handlowy
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz