Nadfiolet - strona 8

Budownictwo - opracowane pytania na egzamin

  • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1316

32-stronicowa notatka, poruszająca zagadnienia z budownictwa. Tematy w niej zawarte to między innymi: wewnętrzna budowa atomów, atom wodoru, liczby kwantowe, wiązania chemiczne, zastosowania ferrytów, reguła faz, rola materiałów ceramicznych w technice, ceramika dla elektrotechniki, itp. Pytanie nr...

Mikroskopy- omówienie

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Nauka o człowieku
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1113

. nadfioletem emitują typową dla niego barwę (świecące struktury na czarnym tle pola widzenia - filtr odcinający...

Spektroskopia - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski
  • Chemia analityczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1043

musi być promieniowaniem monochromatycznym z obszaru widzialnego bądź nadfioletu. Cechą tego promieniowania jest zmiana...

Światło a fizyka kwantowa

  • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
  • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1701

jest „katastrofą w nadfiolecie”. Teoria Plancka promieniowania ciała doskonale czarnego W 1900 roku Max Planck...

Wzory z fizyki

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2212

wektor Poyntinga: Widmo fal: Gamma X - twarde i miękkie Nadfiolet Widzialne Podczerwień Fale radiowe...