Nadfiolet

note /search

SPEKTROFOTOMETRIA UV/VIS

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Spektrofometryczne metody analizy substancji
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2058

nadfioletu dzieli się na nadfiolet daleki (10-200 nm) oraz nadfiolet bliski (200-400 nm). Pasma absorpcyjne...

Ultrafiolet - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

tego promieniowania umownie dzieli się na cztery zakresy, zgodnie z malejącą długością fali: A, B, C i tzw. Nadfiolet...

Spektroskopia - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

spektrofotometryczną poprzez pomiar absorbancji w nadfiolecie (310nm, 320 nm) roztworów o różnych stężeniach...

Wykład - Zakres mechanoskopii

  • Uniwersytet Warszawski
  • Kryminalistyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1239

, w tym stereoskopowe i elektronowe, aparaturę spektrograficzną, rentgenowską, do badań w nadfiolecie i za pomocą...