Nadfiolet - strona 4

Witaminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Szczapa
 • Analiza żywności
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1540

na ich niszczenie Do oznaczania witaminy A zaleca się metody: Spektrofotometrii w zakresie nadfioletu...

Absorbancja - zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1323

do badania absorpcji prom. elektromagnetycznego w zakresie nadfioletu i części widzialnej widma. Miarą...

Absorpcjometria - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1246

. Spektrofotometria w świetle widzialnym i nadfiolecie polega na pomiarze absorpcji promieniowania...

Kwantowa natura promieniowania

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Jan Marian Pluta
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1351

Efekty pokazujące kwantową naturę promieniowania Katastrofa nadfioletu Kiedy podgrzewamy kawałek...

Spektroskopia UV Vis

 • Politechnika Śląska
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1869

: spektrofotometrię w nadfiolecie (UV) (200 - 380nm), spektrofotometrię w świetle widzialnym (VIS) (380 - 780nm...

Atomowa spektrofotometria absorpcyjna (asa)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Jerzy Szczapa
 • Analiza żywności
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1778

promieniowania w zakresie nadfioletu (UV) lub światła widzialnego (VIS), rzadziej promieniowania rentgenowskiego...