Monarchia patrymonialna - strona 14

Pojęcia - Modernizacja

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Niewęgłowska
 • Dzieje kultury nowożytnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

podyktowanych mu przez dziedzica, tj. musiał odrabiać pańszczyznę, pomimo zniesienia poddaństwa. Monarchia...

Geneza państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1435

dla feudalnej monarchii absolutnej; doktryna patrymonialna - wywodziła się z systemu feudalnego, władza...

Wykład - Definicja państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1484

- zgodnie z tą koncepcją - jest monarchia absolutna. Osoba panującego, bez względu na to kim jest, zajmuje...

Historia powszechna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2870

to na pewno kończy się okres monarchii wczesnofeudalnej, patrymonialnej. Nie może już król traktować państwa...

Skrypt - liberalizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Bogumił Szmulik
 • Współczesne doktryny polityczne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2562

się liberalizm proponujący monarchię konstytucyjną opartą na solidnych zasadach moralnych, wynikających z silnych...