skrypt - liberalizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2674
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
skrypt - liberalizm - strona 1 skrypt - liberalizm - strona 2 skrypt - liberalizm - strona 3

Fragment notatki:

LIBERALIZM
Istota i Źródła Liberalizmu
Źródła liberalizmu:
śladowe elementy  sofiści, epikurejczycy, stoicy
chrześcijaństwo przejęło niektóre elementy stoików
XVII w.  podstawy dla liberalizmu: z jednej strony szkoła prawa naturalnego (Huig de Groot i Samuel Pufendorf), z drugiej filozofia Thomasa Hobbesa i Barucha Spinozy
pierwszą pełną doktryną liberalną  myśl Johna Locke'a (Dwa traktaty o rządzie, 1689)
XVIII w.  oświecenie francuskie (Charles Louis de Montesquieu, O duchu praw - instytucjonalny wymiar liberalizmu; Denis Diderot i Marie Jean Condorcet - wiara w postęp) i oświecenie szkockie (David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson - podstawy liberalnej ekonomii politycznej + zależność między rozwojem gospodarczym a liberalną strukturą polityczną)
rewolucje amerykańska i francuska wprowadziły liberalizm do politycznej i konstytucyjnej praktyki obu kontynentów (Deklaracja Niepodległości, 1776 i Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, 1789; konstytucje amerykańska, 1787 i francuska, 1791)
nazwa liberalizm  partia wolności liberales, zawiązana w hiszpańskich Kortezach w 1812 r.
Filozoficzna perspektywa liberalizmu:
przekonanie o indywidualizmie
przekonanie o egalitaryzmie
przekonanie o uniwersalizmie
przekonanie o postępie
Liberalna konstrukcja teoretyczna:
jednostka jest podmiotem praw/uprawnień naturalnych
spośród tych praw najistotniejsza jest własność
władza polityczna w społeczeństwie i państwie pochodzi od wyposażonej w te uprawnienia jednostki
władza polityczna w społeczeństwie i państwie ma ograniczony charakter
legitymacja władzy rządzących i zobowiązanie do posłuszeństwa rządzonych opiera się na zgodzie tych ostatnich
społeczeństwo i państwo stanowią dobrowolne organizacje
struktura rządu odzwierciedla zasadę podziału władz, jaka ma służyć najskuteczniejszemu zabezpieczeniu uprawnień rządzonych
rządzonym przysługuje wobec rządzących prawo oporu w sytuacji, gdy uprawnienia rządzonych są przez nich systematycznie gwałcone
Nie każdy autor doktryny liberalnej zgadzał się ze wszystkimi powyższymi założeniami, aczkolwiek wszyscy traktowali je jako podstawowe elementy swojej argumentacji.
W zależności od okoliczności historycznych, politycznych etc. zmieniał się sposób doboru poszczególnych założeń i balans akcentu między nimi.
Liberalizm XIX wieku
2.1. Liberalizm klasyczny
2.1.1. Klasyczny liberalizm w Wielkiej Brytanii - JEREMY BENTHAM ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz