Monarchia patrymonialna administracja - strona 11

Pojęcie i cechy nowożytnej biurokracji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2149

działalność organizatorska państwa. Prawdziwa administracja zaczęła się tworzyć w czasach monarchii absolutnej...

Niemcy - XVI - XVIII - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1001

państwowego. Wiele z nich miało charakter monarchii stanowych opartych na podziale władzy między monarchę...

Rozbicie dzielnicowe - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1169

i w 1320 Łokietka- oznaczały zakończenie rozbicia. Był to koniec monarchii patrymonialnej. Ujemnym skutkiem...

Polskie państwo wczesnośredniowieczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

były też centrami administracji ośrodkami kultu religijnego, siedzibami biskupów Wielka własność ziemska...

Geneza i istota państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 434
Wyświetleń: 770

(jednostka, grupa czy ogół), Arystoteles wyodrębnił trzy ustroje dobre: monarchię, arystokrację i politeję...