Państwa unitarne - wymiar sprawiedliwości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwa unitarne - wymiar sprawiedliwości - strona 1 Państwa unitarne - wymiar sprawiedliwości - strona 2

Fragment notatki:

Wymiar sprawiedliwości I. ROSJA ogólnie - do czasu reform z 1864 obowiązywało stare sądownictwo, a nowe wyglądało tak: sądy pokoju - najniższa instancja, sprawowana przez sędziów pokoju, kadencja 3 lata, dzielili się na dzielnicowych i honorowych, orzekali w sprawach drobnych cywilnych, od 1889 zlikwidowano sędziów pokoju sądy okręgowe - pozostałe sprawy karne i cywilne w I instancji, dzieliły się na wydziały karne i cywilne izby sądowe - apelacje od orzeczeń sądów okręgowych, podział na wydziały cywilne i karne Senat - kargi od izb sądowych, przestępstwa polityczne w I instancji II. AUSTRIA I WĘGRY ogólnie - w Austrii do 1850 dawne sądownictwo, w latach 1850-45 wprowadzano ustrój opart na: urzędach powiatowych, trybunałach I i II instancji, Najwyższym Trubynale Sprawiedliwości w Wiedniu, nowy model wprowadziła konstytucja 1867: sądy powiatowe - szczebel najniższy, jednoosobowe, sprawy o wykroczenia i drobne cywilne sądy okręgowe - instancja odwoławcza od wyższego, ponadto w I instancji w sprawach karnych o zbrodnie i występki, w sprawach cywilnych z większą wartością sporu sądy krajowe - ostatnia instancja (trzecia dla sądów powiatowych, 2dla okręgowych), ponadto w I instancji rozpatrywała roszczenia odszkodowawcze w stosunku do państwa NTS w Wiedniu - osyaynia instancja dla sądów okręgowych i krajowych, wyrokował w składzie 7 sędziów WIEDEŃSKIE SĄDY SPECJALNE: Trybunał Administracyjny - jednoinstancyjne sądownictwo adm. od 1875, orzekał kolegialnie Trybunał Państwa - od 1867 strzegł praw państwa i poszczególnych krajów, oraz praw politycznych obywateli Trybunał Stanu - sądzenie ministrów oskarżonych o naruszenie konstytucji, nigdy się nie zebrał Węgry - od 1870 podobnie jak w Austrii
III. PRUSY I II RZESZA REFORMY SĄDOWNICTWA: ETAP I (1807-13): sądy patrymonialne - szczebel najniższy; sądy miejskie i ziemskie - dla mieszczan i chłopów, nadzór nad tym sądem sprawowały powiatowe komisje sprawiedliwości, potem były wyższe sądy ziemskie w rejencjach (II instancja), najwyższą instancją był Najwyższy Tajny Trybunał w Berlinie ETAP II (1849): sądy powiatowe i miejskie - wyparły sądy patrymonialne, każdy skł się z wydz. karnego i cywilnego sądy apelacyjne - instancja wyższa, dodatkowo rozstrzygały określone sprawy w I instancji Najwyższy Trybunał Sądowy - ostateczna instancja ETAP III (1877): sądy urzędowe - najniższa instancja, jednoosobowe, w sprawach karnych orzekały z ławnikami sądy okręgowe - odwoławcze od urzędowych, oraz sądziły pewne sprawy w I instancji ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz