Monarchia patrymonialna Bolesław Krzywousty - strona 3

Historia Instytucji Politycznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ireneusz Ciosek
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 721
Wyświetleń: 5054

do 1079 r. Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego oraz w czasie rozbicia dzielnicowego, zakończonego...

Geneza i istota państwa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 434
Wyświetleń: 770

; z prawa książęcego wynikały też regalia, z czołowym regale ziemi za przykład może posłużyć casus Bolesława...

Historia administracji-skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Bogusław Kopka
 • Historia administracji
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1834

chrześcijańskiego (Polska częścią tego państwa), uznanie przez cesarza władztwa Bolesława, utworzenie biskupstw...

Staropolka - kolokwium

 • dr Jacek Kwosek
 • Historia literatury polskiej średniowiecza i renesansu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, najprawdopodobniej z terenów Francji (stąd wzięło się jego imię - Gall). Był kronikarzem Bolesława Krzywoustego...

Powszechna historia państwa i prawa - zagadnienia, pytania na egzamin ...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Maciej Rakowski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 3745
Wyświetleń: 8169

Zawiera opis historii państwa i prawa oraz ustroju. Opis historii państwa i prawa oraz ustroju Francji, testy źródłowe oraz teksty Konstytucji m.im. Stanów Zjednoczonych. Opracowanie konstytucji Weimarskiej, Francuskiej. Istnieje wiele definicji państwa. Pierwszą podał Arystoteles, który uważał ...

Historia administracji- zagadnienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 504
Wyświetleń: 9660

z synów panującego władcy. Działo się tak do Bolesława Krzywoustego. Ustanowił on nowe zasady obejmowania...