Mojżesz - strona 16

Przeklad jako transfer kulturowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Lesław Fijał
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3276

świata. Platon to Mojżesz mówiący attycka greką (Arystobulus)  Filon z Aleksandrii interpretuje Księgę...

Ujejski - Wybór poezji i prozy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1407

: śpiewał tedy Mojżesz i synowie Izraelscy tę pieśń Panu. Wezwanie do wychwalania Pana, który jest wielki...

Psychologizm i psychosocjologia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1589

złudzenia” „Kultura jako źródło cierpień” „Człowiek imieniem Mojżesz a religia monoteistyczna...

Judaizm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2324

głodu w „operacji Mojżesz”. Falaszowie ściśle przestrzegają przepisów o czystości (żyją przeważnie...

Pielgrzymki w islamie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Małgorzata Orłowska
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Synaj (gdzie Bóg rozmawiał z Mojżeszem), w Betlejem (gdzie narodził się Jezus) i w Hebronie...

Człowiek i magia

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1379

liczb. Później Mojżesz otrzymuje dziesięć przykazań. Pierwsze dziesięć przykazań jest jakby praideą...

Data Śmierci Jezusa

Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

/ o tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy mieszkają między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc...

Berent Wacław - Ozimina

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

, lecz ona zaczęła się stawiać. Poznajemy z nazwiska dwie postaci: Mojżesza Gurewicza z Wilna i Jędrzeja Niemsta...