Mojżesz - strona 11

Odrodzenie się filozofii pitagorejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

i sam w alegoryczny sposób interpretował Mojżesza oraz proroków. Znał też nauki chrześcijańskie, jak również mądrość...

Teologia moralna fundamentalna - wykład 1

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1680

Jego poleceń. Typowe przykłady: Mojżesz Wj 3; Amos 7, 15; Izajasz 8, 11; Jr 15, 16n; 20, 7. Wszyscy przeżyli...

Socjoechnika- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

był Mojżesz- twórca religii (góra Synaj), reguł postępowania. Gdyby powiedział, ze ta to wymyślił sam to nikt...

Ewangelia według św. Łukasza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092

na górę. Modlił się. Jego twarz się zmieniła, szata zajaśniała. Rozmawiał z Mojżeszem i Eliaszem...

Islam

 • Politechnika Opolska
 • dr hab. Roman Nowacki
 • Historia architektury i sztuki
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1876

są wszyscy ze Starego Testamentu (np.: Mojżesz, Dawid, Abraham) oraz Jezus (Isa), wszyscy ludzie są równi wobec Boga...

Nowożytne malarstwo hiszpańskie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Marcin Fabiański
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2142

katedry w Toledo, dzieło Felipe Vigarniego i jego brata Gregoria - Lwia Brama w Toledo - Mojżesz...

Obchody milenium-wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1043

Mojżesza, czyli z pierwszych pięciu ksiąg Biblii, gdzie jest także Dekalog): „Będziesz więc miłował...

Wykład - Wyznania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

nieba i ziemi, o których wspomina Mojżesz. Pisze, że „niebo nad niebiosami” i niewidzialna...