Moguncja - strona 2

Żegluga

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Nawigacja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

w Moguncji w 1831 r., a następnie tzw. Akty Mannheimskie z 1868 r., potwierdzone przez Traktat Wersalski...

Żegluga - opracowanie

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Nawigacja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1288

w Moguncji w 1831 r., a następnie tzw. Akty Mannheimskie z 1868 r., potwierdzone przez Traktat Wersalski...

Wykład - Rzeki międzynarodowe

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Cezary Mik
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1092

belgradzka z 1948 r., Status prawny Renu był najpierw uregulowany w konwencji z Moguncji w 1831 r...

Wynalazienie druku

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Aleksandra Różycki
  • Historia książki polskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

, że w ostatnich latach tylko Internet wywołał podobne skutki co druk. Wynalazek złotnika z Moguncji, mimo swej...