Wykład - Rzeki międzynarodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rzeki międzynarodowe - strona 1 Wykład - Rzeki międzynarodowe - strona 2

Fragment notatki:

Rzeki międzynarodowe
Rzeka międzynarodowa to rzeka odpowiadająca pewnym kryteriom międzynarodowym:
musi przepływać lub rozgraniczać terytoria co najmniej dwóch państw,
Powinna być rzeką żeglowną lub spławną, która bezpośrednio lub za pośrednictwem innej rzeki uchodzi do morza
Podstawą prawną dla ustanowienia reżimu rzeki międzynarodowej jest umowa międzynarodowa. Proces umiędzynaradawiania rzek został zapoczątkowany jeszcze w 1648 r. podczas porozumień westfalskich. Konkretne postanowienia w tym zakresie zawarto jednak dopiero w akcie końcowym Kongresu Wiedeńskiego w 1815 r. kiedy zostały umiędzynarodowione rzeki zachodnioeuropejskie: Men, Ren, Skalda, Moza, Mozela, Neckara. W 1856 r. na Kongresie Paryskim status rzeki międzynarodowej uzyskał Dunaj. Rzeki afrykańskie Kongo i Niger zostały umiędzynarodowione podczas Kongresu Berlińskiego. Rzeką międzynarodową jest Amazonka - na postawie Traktatu amazońskiego z 1978 r. Indus uzyskał status rzeki międzynarodowej na podstawie umowy zawartej między Indiami i Pakistanem w 1960 r.
Najważniejsze rzeki Europy Ren i Dunaj uzyskały także odmienne, nowe podstawy traktatowe.
status prawny Dunaju reguluje konwencja belgradzka z 1948 r.,
Status prawny Renu był najpierw uregulowany w konwencji z Moguncji w 1831 r., a następnie konwencją z Mannheim z 1868 r., która została zrewidowana w istotny sposób w 1963 r. i uzupełniona w 1976 r.,
Odra uzyskała status rzeki międzynarodowej w 1919 r. na mocy traktatu wersalskiego.
Korzystanie z rzek międzynarodowych wiąże się z powołaniem do życia Komisji Rzecznej. Mówi się w związku z tym o 2 stopniach umiędzynarodowienia rzeki:
polega na tym, że w skład Komisji Rzecznej wchodzą tylko państwa nadbrzeżne,
dochodzą także przedstawiciele innych państw.
We współczesnym prawie międzynarodowym wykorzystywane są także inne możliwości, które wiążą się z użytkowaniem rzek międzynarodowych, są konwencje dotyczące nieżeglownego wykorzystania i ochrony cieków wodnych. Konwencją, która miała kompleksowo uregulować żeglugę na rzekach międzynarodowych była konwencja barcelońska z 1921 r. Była to konwencja o stosunkowo niewielkim zakresie obowiązywania.
--
Rzeki międzynarodowe to w szerokim rozumieniu rzeki przepływające przez terytorium, co najmniej dwóch państw, oraz ważne by była to rzeka żeglowna mająca ujście do morza, na której obowiązywałaby swoboda żeglugi dla statków wszystkich państw. (rzeki wielonarodowe płyną przez kilka państw, ale nie nadają się do żeglugi albo nie mają ujścia do morza; rzeki graniczne rozdzielają terytoria dwóch państw).

(…)

… o współpracy dorzecza Amazonki został podpisany w 1978r. przez Boliwię, Brazylię, Gujanę, Ekwador, Kolumbię, Peru, Surinam i Wenezuelę. Całkowita swoboda żeglugi handlowej jest zagwarantowana na zasadach wzajemności. Daje równe prawa wszystkim państwom nabrzeżnym.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz