Powszechna Historia Prawa - Niemcy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powszechna Historia Prawa - Niemcy - omówienie - strona 1 Powszechna Historia Prawa - Niemcy - omówienie - strona 2 Powszechna Historia Prawa - Niemcy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Dr Mariusz Mohyluk, Powszechna historia prawa, Niemcy
Niemcy
Złota Bulla - 1356r. wydana przez cesarza Karola IV, unormowała zasadę elekcyjności tronu królewskiego, utrzymała się do końca istnienia rzeczy (1806r).
Skład grona książąt elektorów :
4 książęta świeccy:
-król czeski
-palatyn Renu
-margrabia brandenburski
-książę saski
3 księża duchowni:
-arcybiskup Moguncji
-arcybiskup Kolonii
-arcybiskup Trewiru
Wybór miał mieć miejsce we Frankfurcie nad Menem, elektorzy wybierali „króla niemieckiego” mającego zostać cesarzem.
Po elekcji odbywała się koronacja w Akwizgranie, następnie król udawał się do Rzymu dla otrzymania korony i godności cesarsiej.
Złota Bulla nadawała elektorom specjalne prawa w Rzeszy min. Mieli współudział w rządach a do swych tytułów chętnie dodawali tytuły „elektorów - kurfirstów”.
Prawa książąt elektorów:
król zrzekał się na obszarze ich księstw wszystkich dotąd jeszcze posiadanych regaliów (przymusu menniczego, celnego, i górniczego)
król uznał najwyższe sądownictwo elektorów, zakaz apelowania od sądów elektorskich do sądów królewskich - privilegium de non appellando
król uznał także zakaz ewokacji dla spraw z obszarów elektorskich - privilegium de non evocando
złota bulla wprowadziła dziedziczność godności elektorskich w linii męskiej według zasad primogenitury oraz niepodzielności terytoriów elektorskich
Rada Nadworna- zespół najbliższych urzędników współpracujących z królem.
Skład :
-radcy
-sekretarze
najważniejsze miejsce w radzie zajmowali:
-kanclerz nadworny
-ochmistrz
Przewodniczyli oni Radzie pod nieobecność króla!
Zjazd Nadworny (hoftag) = Sejm Rzeszy (Reichstag)
Skład (Zjazd Nadworny):
książęta świeccy
książęta duchowni
panowie będący bezpośrednimi wasalami Rzeszy
Wymagane uchwały Hoftagu były w 3 przypadkach:
podjęcie przez króla wyprawy koronacyjnej do Rzymu
powołanie książąt Rzeszy na wyprawę wojenną - ograniczyło to uprawnienia cesarza wobec wasali jako ich zwierzchnik lenny
nałożenie podatków ogólnopaństwowych (miało to miejsce bardzo rzadko. hihihi:)
Od końca XIII w. Zaczęto też powoływać do zjazdu przedstawicieli miast cesarskich, którym jednak książęta przez długi czas odmawiali równouprawnienia.

(…)

…!)
Deputacja - komisje wybierane przez Sejm, funkcjonowały w przerwach między Sejmami, uchwały które podejmowały podlegały tak jak uchwały Sejmu zatwierdzeniu przez cesarza. :)
Sąd Kameralny Rzeszy - był to sąd cywilny, powołany w 1495r. Uszczuplał władzę sądowniczą cesarza.
Skład :
16-50 Asesorów (8 - wykwalifikowani prawnicy, 8 - zwykła szlachta)
Jego powołanie oznaczało uszczuplenie władzy sądowej Cesarza…
przedmiotu sporu przekraczała 400 talarów)
Sądził on na podstawie ustaw Rzeszy i wedle prawa powszechnego, tzn prawa Rzymskiego.
Cesarz nie miał wpływu na ten sąd.

… książąt - mieli głosy wirylne,
- pozostali hrabiowie i prałaci, mieli 6 głosów kurialnych (tworzyli 6 kurii, 2 duchowne i 4 świeckie, z których każda miała po 1 głosie)
kolegium miast
w liczbie 51 - tworzyła dwie ławy reńską i szwabską, jednak każde miasto miało jeden głos
Głosy były przypisane do ziemi!
Wniosek uchwalony przez wszystkie 3 kolegia stawał się ustawą po zatwierdzeniu przez cesarza.
Ustawy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz