Niemcy - rozdrobnienie feudalne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niemcy - rozdrobnienie feudalne - omówienie - strona 1 Niemcy - rozdrobnienie feudalne - omówienie - strona 2 Niemcy - rozdrobnienie feudalne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

NIEMCY
ROZDROBNIENIE FEUDALNE I KSZTAŁTOWANIE SIĘ MONARCHII STANOWYCH (połowa XIII-XV w.)
[EPOKA FEUDALIZMU]
# W państwie niemieckim rozdrobnienie feudalne wystąpiło późno (połowa XIII w.), kiedy w innych krajach wzrost sił wytwórczych i prawne wyodrębnianie się stanów społecznych sprzyjało zjednoczeniu państw.
1/ Ustrój Rzeszy
a) Władza królewska
# Na czele państwa stał elekcyjny król, którego władza na terenie królestwa uległa prawie zupełnemu zanikowi. Miał on nominalne zwierzchnictwo nad bezpośrednio od niego zależnymi możnowładcami duchownymi i świeckimi (książętami terytorialnymi) oraz nad niektórymi miastami.
 zmierzch uniwersalizmu cesarskiego (Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego) i powstanie nowych doktryn a) teoria „kurialna” - zwierzchnictwo władzy duchownej nad świecką
b) teoria „imperialna” - równość obu władz
c) teoria „koncyliarna” - zwierzchnictwo soboru nad papieżem
 Sprawa elekcji unormowana ZŁOTĄ BULLĄ (1356): 7 elektorów (4 książęta świeccy, 3 książęta duchowni) + swoboda w wyborze kandydata + wybierali „króla niemieckiego mającego zostać cesarzem”
- przyznała książętom elektorom szczególne uprawnienia w ich księstwach i pewne prawa w Rzeszy
b) Organa centralne
# RADA NADWORNA - najbliżsi urzędnicy współpracujący z królem (najważniejsi kanclerz nadworny i ochmistrz)
# Głównym organem państwowym stał się z czasem ZJAZD NADWORNY - HOFTAG (XII w. książęta świeccy i duchowni + bezpośredni wasale króla)
 koniec XIII w. zaczęto powoływać przedstawicieli miast cesarskich (nie od razu równouprawnieni) później (XV w.) SEJMEM RZESZY (REICHSTAG) $$ Przypominał typowe dla monarchii stanowej zgromadzenia stanowe. Nie gromadził on jednak przedstawicieli stanów na zasadzie reprezentacji stanów, lecz władców terytorialnych jako przedstawicieli terytoriów (państw) Rzeszy  Sejm Rzeszy ukształtował się jako swoisty organ federacyjny, zjazd reprezentantów „państw”
$$ Nie miał uprawnień ustawodawczych, ale jego uchwała wymagana była do:
 królewskiej wyprawy koronacyjnej do Rzymu
 powołania książąt Rzeszy na wojnę
 nałożenia podatków ogólnopaństwowych
c) Sądownictwo
# Rozdrobnienie feudalne przyniosło anarchię, wzrost przestępczości i wojny prywatne - władza królewska była bezsilna, królewskie uprawnienia sądowe były szeroko rozdawane książętom terytorialnym i centralny sąd królewski miał bardzo ograniczony zakres działania.
# Najważniejszym krokiem monarchii w celu zapobiegania złu był POKÓJ ZIEMSKI - LANDRYF


(…)

… szczególne prawa książętom elektorom:
- na obszarze ich księstw król zrzekał się reszty regaliów
- uznał najwyższe sądownictwo elektorów, zakazując apelowania do sądów królewskich (privilegium de non appellando) i znosząc królewskie prawo ewokacji (privilegium de non evocando)
- dziedziczność i niepodzielność terytoriów elektorskich
 książęta elektorzy jako pierwsi uzyskali rzeczywiste zwierzchnictwo…
… złu był POKÓJ ZIEMSKI - LANDRYF
 podobny do pokoju bożego
 landryfy prowincjonalne i państwowe (na Hoftagu) + specjalne sądy pokoju ziemskiego do spraw o naruszenie landryfu (ogłaszanego w formie ustaw)
 wieczysty landryf wormacki (1495) - na zawsze zakaz wojny prywatnej
2/ Władztwa terytorialne
a) Rozwój zwierzchnictwa terytorialnego
# Wielcy feudałowie uzyskali władztwo terytorialne - stali…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz