Administracja Niemiec - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja Niemiec - wykład - strona 1

Fragment notatki:

ADMINISTRACJA - NIEMCY
Państwo
Najwyższy organ władzy
Administracja centralna
Administracja terytorialna
Monarchia średniowieczna-
od 888r rozpad państwa karolińskiego - Ludwik Niemiec
Monarchia Feudalna rozdrobniona
Dezintegracja państwa w okresie bezkrólewia 1254-1273
Przejęcie władzy przez dynastię Habsburgów
Monarchia stanowa
Konfederacja złożona z 300 państewek od XVIw
Wzmocnienie władzy królewskiej za panowania
Ottona I- korona cesarska w 962r.
Od 1180r- likwidacja księstw szczepowych i tworzenie księstw terytorialnych- rozdrobnienie feudalne
Stopniowy upadek władzy królewskiej po 1250r- używali tytułu cesarza.
Złota bulla z 1356r określała zasady elekcji króla- dokonywało jej we Frankfurcie nad Menem 7 elektorów-4 świeckich i 3 duchownych. W okresie bezkrólewia władza 2 wikariuszy cesarstwa.
Kompetencje ograniczone kapitulacjami wyborczymi
Władza sprawowana wspólnie z Sejmem Rzeszy lub elektorami którzy wystawiali list zgody.
Monarchia elekcyjna zgodnie z przepisami Złotej bulli
Zjazd nadworny (Hoftag) zwoływany przez króla- bezpośredni wasale i inne osoby, później książęta terytorialni- decydowano o najważniejszych sprawach państwa
Rada nadworna (Hofrat)-najbliższy organ doradczy monarchy
Urzędnicy nadworni- wzór francuski
Zjazd nadworny
Rada nadworna- przewodnictwo cesarza lub prezydenta , skład dygnitarze nadworni i centralni oraz tajni radcy. Zajmowała się lennami Rzeszy, cesarskimi prawami, przywilejami, sprawami karnymi przeciw książętom
Kancelaria Rzeszy- arcykanclerz - arcybiskup Moguncji, jego zastępca protonotariusz
Ochmistrz dworu- zastępca władcy w sprawach mniej ważnych
Palatyn dworu- sądownictwo w imieniu władcy, nadawanie praw i przywilejów, mianowanie notariuszy
Podkomorzy, koniuszy, marszałek dworu
Rząd Rzeszy(Reichstag)

(…)

… stosunkiem lennym-wasale
Palatyn-utworzony celem pilnowania interesów monarchy w państwach szczepowych- sfeudalizowany samodzielny książę-Palatyn Renu
Landgraf- zarząd dobrami królewskimi- przekształcili się we władców terytorialnych tworząc landgrawaty Hesji, Turyngii
Hrabstwa i marchie - początkowo urzędy królewskie przerodziły się w księstwa terytorialne
Odrębna w poszczególnych księstwach terytorialnych- administracja dworska: stolnik, podkomorzy, cześnik, marszałek, ochmistrz dworu, odrębna kancelaria księstwa z kanclerzem, książęca rada nadworna- organ doradczy W 1500r próba utworzenia jednolitej organizacji administracji - podział na 6, potem 10 obwodów.
Państewka dzieliły się na okręgi z Amtmanami- administracja i sądownictwo książęce
W obwodach utworzono sejmik obwodowy (Kreistag)- organy wykonawcze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz