Moduł Younga w funkcji temperatury

note /search

Moduł younga - sprawozdanie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 5404
Wyświetleń: 12558

: MODUŁ YOUNGA NR ĆWICZENIA 11 Data wykonania: 08.03.2012 Data oddania: 16.03.2012 Zwrot do poprawy: Data...

Substancje Fizyczne i chemiczne

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

-50 MPa wytrzymałość na ściskanie 800-1000 MPa moduł Younga 70 GPa Właściwości szkła są uzależnione...

Materiały pomocnicze do laboratorium

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Praca inżynierska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

krystaliczności na przebieg zmiany modułu sprężystości w funkcji temperatury. Rys. 6. Wpływ stopnia usieciowania...

Szkło - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Materiały budowlane i instalacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141

/m3 wytrzymałość na zginanie 30-50 MPa wytrzymałość na ściskanie 800-1000 MPa moduł Younga 70 GPa...