Sprawdzanie prawa Hooke’a , wyznaczanie modułu Younga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3892
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzanie prawa Hooke’a , wyznaczanie modułu Younga - strona 1 Sprawdzanie prawa Hooke’a , wyznaczanie modułu Younga - strona 2 Sprawdzanie prawa Hooke’a , wyznaczanie modułu Younga - strona 3

Fragment notatki:


                                               I Pracownia Fizyczna Sprawdzanie prawa Hooke’a , wyznaczanie modułu Younga. M - 5. WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA METODĄ STRZAŁKI UGIĘCIA Cel zadania : sprawdzenie prawa Hooke’a , wyznaczanie modułu Yuanga . Wstęp teoretyczny :           Siły działające na powierzchnię ciał. Weźmy pod uwagę element powierzchni     S ciała stałego. Na element ten niech działa siła o wartości  F ; kierunek tej siły może być dowolny i w szczególności różny od kierunku zewnętrznej normalnej   n  do powierzchni ciała w punktach    S.       Stosunek                                                                          σ lim 0 ∆ S ∆ F ∆ S dF dS nazywamy działającym na ciało  naprężeniem.    Gdy      F jest normalne do      S i skierowane jest na  zewnątrz ciała , mówimy o ciągnieniu, gdy zaś ku wnętrzu ciała – o ciśnieniu. Wymiar naprężenia       ,  można przedstawić równaniem symbolicznym :                                                [   ] = MLT   L   =  ML   T. Jednostką naprężenia jest niuton na metr kwadratowy :       W praktyce bardzo rozpowszechnione są inne jednostki , nie należące do układu SI : bar i atmosfera  :                                  1N/m = 10  bara  = 10  atmosfery ( technicznej bądź fizycznej ). Prawo ,   wykryte   przez   R.Hooke’a   ,a   sformułowane  przezeń  dla  prostych  odkształceń  ,   mówi  ,   ze  odkształcenie   jest   proporcjonalne   do   naprężenia   :ε a σ   ,   gdzie   a   jest   współczynnikiem  proporcjonalności.   Prawo   Hooke’a   stosuje   się   tylko   do   odkształceń   niewielkich.   Chodzi   tu   o  odkształcenia sprężyste. Granicą sprężystości nazywamy  granicę stosowalności prawa Hooke’a.  W tym  zakresie naprężeń odkształcenia są odwracalne, to znaczy , gdy znika naprężenie znika i odkształcenie.  Prawo Hooke’a orzeka , że względna zmiana objętości      jest proporcjonalna do ciśnienia : δ χ p   znak     -   wynika   z   faktu   ,   że   pod   wpływem   ciśnienia   objętość   ciała   maleje   .   Współczynnik  proporcjonalności nazywamy współczynnikiem ściśliwości      . W praktyce często posługujemy się tzw.  modułem ściśliwości Q  określonym wzorem :                                                                                             

(…)

… = 2,387 10
L = 1,0534 = 1053,4 10 m
SL = 5,477 10
h = 0,011 = 11 10 m
Sh = 0,001
L [m]
1,053
1,054
1,053
1,053
1,054
a [m]
0,008
0,0085
0,008
0,0079
0,008
h [m]
0,01
0,012
0,011
0,01
0,012
S5 = 0,0293 = 29,3 10 m
Ss = 0,00349
Z obliczeń komputerowych regresja liniowa ( y = ax + b dla b = 0 )
wynosi :
a = 0,01174
Sa = 4,42448 10
a korelacja :
r = 0,99993
Sr = 0,00145
Wyznaczam moduł Younga ze wzoru :
E
3…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz