Moduł Younga liczba Poissona

note /search

Dyfraktometria - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Spektroskopia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1316

to, że na podstawie pomiarów odkształceń oraz znajomości stałych sprężystości materiału (modułu Younga, liczby...

Równania fizyczne Hooke'a

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

naprę enia określić macierz odkształcenia, przyjmując moduł Younga E = 210 GPa a liczbę Poissona ν...

Analiza stanu odkształcenia

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Mechanika budowli
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1323

siła P. Dane są : moduł Younga E i współczynnik Poissona v. Określić ciśnienie walca na ściany boczne...