Sprawdzenie prawa Hooke'a i wyznaczanie modułu Younga-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1946
Wyświetleń: 5250
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sprawdzenie prawa Hooke'a i wyznaczanie modułu Younga-opracowanie - strona 1 Sprawdzenie prawa Hooke'a i wyznaczanie modułu Younga-opracowanie - strona 2 Sprawdzenie prawa Hooke'a i wyznaczanie modułu Younga-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

LABORATORIUM Z FIZYKI Ćwiczenie nr 2. PROWADZĄCY:
INSTYTUT FIZYKI
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
LABORATORIUM Z FIZYKI
WYKONAWCY :
GRUPA :
ROK AK.
SEMESTR :
WYKONANO :
ODDANO :
OCENA :
NR ĆWICZ.
2
TEMAT : SPRAWDZENIE PRAWA HOOKE'A I WYZNACZANIE MODUłU YOUNGA
1) Cel ćwiczenia:
Celem ćwiczenia jest sprawdzenie prawa Hooke'a oraz wyznaczenie modułu Younga przez pomiar wydłużenia drutu zawieszonego pionowo i obciążonego obciążnikami. 2) Wstęp teoretyczny:
Zajmując się analizą ruchu lub stanu równowagi ciała posługujemy się modelami matematycznymi, które stanowią dopuszczalne przybliżenie ciał rzeczywistych. Za przykład mogą tutaj posłużyć pojęcia punktu materialnego (gdyż każde ciało ma różną od zera objętość) oraz ciała doskonale sztywnego (gdyż każde ciało, nawet najtwardsze, jak np.diament, ulega odkształceniom zmieniającym jego objętość lub kształt. Odkształcenia te mogą być niewielkie (ciała stałe) lub znaczne (ciecze,a szczególnie gazy). W rozważanym zagadnieniu szczególnie ważne jest pojęcie sprężystości. Ciałem sprężystym nazywamy ciało, w którym odkształcenia, wywołane działającymi na nie siłami, zanikają zupełnie po usunięciu tych sił.
Rozróżniamy kilka rodzajów odkształceń: -odkształcenie jednostronne - siły działają na dwie przeciwległe ścianki ciała, prostopadle do nich (tak, że suma ich momentów względem dowolnego punktu ciała jest w każdej chwili równa zeru). Skutkiem działania sił jest przyrost długości (DL odkształcenie bezwzględne; DL/Lo odkształcenie względne ). Podczas rozciągania DL0, a podczas ściskania DL

(…)

… materiału. Wyraża on stosunek względnej zmiany wymiarów poprzecznych (Dd/d) do względnej zmiany wymiarów podłużnych (DL/L). Wartości liczby Poissona dla większości metali zmieniają się w granicach 0,2-0,5. Naprężeniem nazywamy wektor o wartości równej stosunkowi wartości siły do powierzchni, na którą ona działa, o kierunku i zwrocie zgodnym z kierunkiem siły: p= F / S
Jednostką naprężenia w układzie SI jest : [p]= N / m*m = Pa. PRAWO HOOKE'A: Jeżeli naprężenia w ciele są dostatecznie małe, to wywołwane przez nie odkształcenia względne są do nich wprost proporcjonalne. Odpowiednio: L / L = d * 1 / E; - V / V = d * 1 / K; a = t * 1 / G;
gdzie:
E - moduł Younga; K - moduł ściśliwości; G - moduł sztywności.
2) Zestaw pomiarowy:
- urządzenie do pomiaru wydłużenia (umocowane na stałe do ściany, z zamontowanymi…
… jest : [p]= N / m*m = Pa. PRAWO HOOKE'A: Jeżeli naprężenia w ciele są dostatecznie małe, to wywołwane przez nie odkształcenia względne są do nich wprost proporcjonalne. Odpowiednio: L / L = d * 1 / E; - V / V = d * 1 / K; a = t * 1 / G;
gdzie:
E - moduł Younga; K - moduł ściśliwości; G - moduł sztywności.
2) Zestaw pomiarowy:
- urządzenie do pomiaru wydłużenia (umocowane na stałe do ściany, z zamontowanymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz