Moderator - strona 14

Web Mining - materiały

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1267

. Aby dołączyć do grupy otwartej za zaproszeniem, musimy otrzymać zaproszenie od jej moderatora (o które możemy...

Fizyka jądrowa - Izotopy wodoru

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1589

rozszczepialny 2 - moderator (ma spowalniać neutrony) - grafit lub tzw. ciężka woda 3 - kanał chłodzenia - ciekły...

Fizjologia zwierząt

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Waldemar Szaroma
 • Biologia
Pobrań: 672
Wyświetleń: 5264

- utrzymanie odpowiedniego pH krwi= 7,3-7,5 (bufory = moderatory) HEMOPOEZA - powstawanie krwi; miejsce...

Stres - referat

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Psychologia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4046

, nazywane są zmiennymi modyfikującymi stres (stress moderator variabies). Zmieniają one zwykłe oddziaływania...

Doktryny- zagadnienie faszyzm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

i harmonii. Innymi słowy - rasa biała to rasa panów, urodzonych rządców, twórców i moderatorów politycznego...

Analiza i badanie rynku

 • Analiza finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1687

uczestniczy w intensywnej dyskusji prowadzonej przez moderatora, który wykorzystuje wewnętrzną dynamikę grupy...