Fizyka jądrowa - Izotopy wodoru

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka jądrowa - Izotopy wodoru - strona 1 Fizyka jądrowa - Izotopy wodoru - strona 2 Fizyka jądrowa - Izotopy wodoru - strona 3

Fragment notatki:

Fizyka jądrowa Właściwości jąder atomowych Jądra atomowe składa się z nukleonów, tj. dwóch rodzajów cząstek: protonów i neutronów. Inna nazwa jądra atomowego to nuklid. X - pierwiastek Z - liczba atomowa (porządkowa) - liczba protonów w jądrze A - liczba masowa - liczba protonów i neutronów w jądrze Izotopy to jądra atomowe, które mają tyle samo protonów, a różną liczbę neutronów. Izotopy mają takie same własności chemiczne. Izotopy wodoru: - prot - deuter - tryt Izobary to jądra atomowe, które mają taką samą liczbę masową, a różną liczbę atomową. Np.: i Izotony to jądra atomowe, które mają taką samą liczbę neutronów, a różną liczbę protonów. Np.: i PROMIEŃ JĄDRA ATOMOWEGO - promień jądra wodoru A - liczba masowa OBJĘTOŚĆ JĄDRA ATOMOWEGO Objętość jądra atomowego jest wprost proporcjonalna do liczby masowej. MASA JĄDRA ATOMOWEGO Rzeczywista masa jądra atomowego nie jest równa sumie mas jego składników. Do wyznaczania rzeczywistych mas jądra atomowego służy spektrometr masowy. Spektrometr masowy - instrument pozwalający na precyzyjny pomiar stosunku masy do ładunku (m/q) analizowanych substancji. Podstawowym rodzajem spektrometru masowego jest spektrometr statycznych skrzyżowanych pól elektrycznego i magnetycznego. Każdy spektrometr masowy składa się z pewnych niezbędnych podzespołów - układu wprowadzania próbki, źródła jonów, analizatora jonów, detektora jonów, analizy danych - niezależnych od typu instrumentu czy sposobu jego wykorzystania. GĘSTOŚĆ JĄDRA ATOMOWEGO Gęstość każdego jądra atomowego jest taka sama. Niedobór masy. Energia wiązania
Ubytkiem masy (niedoborem) nazywamy różnicę między sumą mas składników, a rzeczywistą masą jądra atomowego. A - liczba masowa Z - liczba atomowa - masa protonu - masa neutronu Masę protonu i neutronu wyrażamy w atomowych jednostkach masy u: Podczas łączenia nukleonów w jądro (lub lżejszych jąder w cięższe) pewna część masy zamienia się na energię. Proces ten nazywamy syntezą termojądrową, a energia, na którą zamienia się część masy - energią wiązania. Aby móc mówić o stabilności jądra atomowego, wprowadzono wielkość średniej energii wiązania: Synteza termojądrowa
Przykłady: (+4MeV) (+3,2MeV) (+22,3MeV) Aby mogło dojść do syntezy jąder atomowych musimy tym jądrom nadać olbrzymie energie, aby mogły się do siebie zbliżyć, pokonując siłę elektrostatycznego odpychania. Taką energię jądra atomowe mogą uzyskać w bardzo wysokiej temperaturze (rzędu kilkunastu milionów kelwinów). W takiej temperaturze materia występuje w postaci całkowicie zjonizowanej. Nazywamy taki stan plazmą gorącą.

(…)

JĄDROWY 1 - pręty paliwowe - materiał rozszczepialny 2 - moderator (ma spowalniać neutrony) - grafit lub tzw. ciężka woda 3 - kanał chłodzenia - ciekły sód lub woda 4 - pręty regulacyjne (z kadmu, pochłania neutrony - ma spowalniać lub przyspieszać reakcję) 5 - reflektor (odbija neutrony) 6 - betonowa osłona Cząstki elementarne
Cząstki elementarne dzielimy na: leptony - nie mają żadnej wewnętrznej…
… niż promieniowanie lepiej przenikalne niż zasięg w powietrzu kilkumetrowy rozpad - pozyton - neutrino Np.: Promieniowanie to strumień pozytonów. ANIHILACJA - proces fizyczny, w którym para cząstka-antycząstka zamienia się w inne cząstki elementarne PROMIENIOWANIE Promieniowanie to promieniowanie elektromagnetyczne, emitowane przez wzbudzone jądro atomowe. Właściwości tego promieniowania: ma największą częstotliwość…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz