Model doświadczalny

Mediatory - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr n.med. I. Szczerba
  • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 21
Wyświetleń: 924

, - antagoniści receptora PAF stosowa ni w modelach doświadczalnych zapalenia. Tlenek azotu: - tworzony...

Wartosci niematerialne

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Sylwia Silska-Gembka
  • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1113

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. etap prac rozwojowych, do których zalicza się projektowanie, wykonanie i testowanie prototypów, modeli...