Immunologia, Wstęp do immunologii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Immunologia, Wstęp do immunologii  - strona 1 Immunologia, Wstęp do immunologii  - strona 2 Immunologia, Wstęp do immunologii  - strona 3

Fragment notatki:

WSTĘP
W organizmie człowieka powstają komórki zmutowane, potencjalnie nowotworowe.
Także powstają komórki, które są zużyte
Wnikanie drobnoustrojów (także chorobotwórczych- patogenów):
Przez rany
Przez otwory fizjologiczne ciała
Rola układu odpornościowego:
Podstawowa funkcja: eliminacja tego, co obce, wszelkich elementów pochodzących z zewnątrz, które są sprawdzane pod kątem zagrożenia:
Eliminacja drobnoustrojów (bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty)
Komórek nowotworowych- własnych, ale zmutowanych, zmienionych
Obumarłych lub uszkodzonych komórek własnych
Wyróżniamy 3 podstawowe linie obrony układu immunologicznego:
I linia obrony:
Blokowanie wnikania drobnoustrojów do organizmu:
Złuszczanie naskórka
Wymiana śluzu
Kaszel
Katar
Płacz
Oddawanie moczu, kału
II linia obrony:
Niszczenie (eliminacja) patogenów, które wniknęły do organizmu oraz uszkodzonych lub zmutowanych komórek własnych poprzez mechanizmy odporności wrodzonej nieswoistej (aktywność komórek układu odpornościowego nakierowane na każdy czynnik zakaźny, działających niespecyficznie)
III linia obrony:
Niszczenie drobnoustrojów, uszkodzonych i zmutowanych komórek przez mechanizmy odporności nabytej swoistej:
Przeciwciała i efektorowe limfocyty T grasicożależne, czyli:
Mechanizmy rozpuszczalne- przeciwciała będące produktami limfocytów B
Limfocyty T
Nieswoista odporność wrodzona fizjologiczna: Przeciw różnym drobnoustrojom oraz zniszczonym lub zmutowanym komórkom własnym.
Natychmiastowa reakcja
Brak pamięci immunologicznej
Przy powtórnym ataku tym samym drobn te same kom są angażowane
Swoista odporność nabyta:
Przeciwko drobnoustrojom z którymi organizm miał już wcześniej kontakt lub przeciwko własnym komórkom nowotworowym
Wymaga czasu dla rozwoju
Wytwarza się pamięć immunologiczna swoista
Sytuacja:
Dochodzi do zakażenia (różne drobnoustroje) →
Nieswoiste mechanizmy obrony są natychmiast uruchamiane →
Szybka eliminacja bakterii (jeśli uk imm jest sprawny, nie są podawane środki immunosupresyjne, nie ma wrodzonych lub nabytych uszkodzeń układu odpornościowego) Co wpływa:
Stan uk imm
Czynniki zjadliwości
W jakiej liczbie wnikają drobn
Jeśli mechanizmy pierwotne zawiodą:

(…)

… sugestii, że fagocytoza ochrania przed czynnikami zakaźnymi.
Budowa układu limfatycznego:
Układ z narządami, gdzie powstają wszystkie typy komórek immunokompetentnych
Miejsce rozwoju odporności
Centralne narządy limfatyczne (powstawanie i dojrzewanie komórek odpornościowych, reprezentujących uk odp):
Grasica
Szpik kostny
Obwodowe narządy limfatyczne (inicjacja procesów odpornościowych):
Gruczoły
Migdałki
Węzły chłonne
Kępki Peyera Śledziona
Naczynia limfatyczne- łączą wszystkie organy
Komórki układu odpornościowego powstają:
W szpiku kostnym I w wątrobie płododowej
W życiu pozapłodowym tylko w szpiku kostnym
Hematopoeza- proces tworzenia kom uk imm
Oprócz komórek odpornościowych w tym procesie powstają także elementy morfotyczne krwi (erytrocyty, płytki krwi).
Szpik kostny- tkanka krwiotwórcza kości…
… metody barwienia bakterii
Wykazał wytwarzanie przetrwalników przez bakterie (laseczki wąglika Bacillus antracis)
Odkrył prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis). Opisał nadwrażliwość późną na tuberkulinę w zakażeniach M. tuberculosis.
Udowodnił, że poszczególne choroby zakaźne są wywoływane przez określone drobnoustroje (należące do jednej z 4 grup: wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty)
Postulaty…

Limfocyt B pamięci
Komórki lini leukocytarnej- krwinki biała
Komórki dojrzałe:
Granulocyty
Monocyty
Makrofagi
Komórki dendrytyczne
Komórki niedojrzałe:
Limfocyty B- powstają i dojrzewają w szpiku kostnym
Limfocyty T- powstają w szpiku, dojrzewają w grasicy
O różnicowaniu komórek w trakcie hematopoezy decydują interakcje komórek macierzystych z:
Komórkami stromalnymi i Cytokinami (czynnikami wzrostowymi…
… bakterii
Odkrycie bakterii beztlenowych
Użycie drobnoustrojów osłabionych (atenuowanych) jako szczepionek
Udowodnienie działania szczepionek na modelach doświadczalnych
I szczepionka atenuowana- wścieklizna
Emil von Behring i Shibasabur Kitasato:
Jako pierwsi podali przypuszczalny mechanizm działania szczepionek
Wykazali, że surowica zwierząt odpornych na tężec wywoływany przez toksynę beztlenowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz