Mir domowy

Prywatność jako wolność szczególna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

(seksualne), życie rodzinne, tożsamość (nazwisko, imię, adres), status majątkowy, zawodowy, mir domowy...

Obrona konieczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232

była spóźniona, gdy zamach ustał. Art. 193 - zakłócenie miru domowego; mężczyzna dźgnął zamachowca, który uciekał...

Pojęcie i rodzaje szkody

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1897

szkody, bo chodzi o naruszenie dóbr niemajątkowych osoby pokrzywdzonej, np. może chodzić też o mir domowy...

Wykład - dobra osobiste (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

ona przez 20 lat. (może wyrazić zgodę: małżonek, wstępni, rodzice, rodzeństwo) nietykalność mieszkania (mir...

Wortschatz- słówka str.31

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Język niemiecki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

- ucieczka z miejsca wypadku der Betrug - oszustwo der Hausfriedenbruch - naruszenie miru domowego der Raub...

Proces republikański

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

w przypadku wezwania przy wezwaniu nie można było naruszyć miru domowego w niektórych sytuacjach zgodę musiał...

Prawo do sądu i inne prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057

jej poufność)* mir domowy(nienaruszalność domicylu)* → znajdują się w odrębnych przepisach * wyraźne wskazanie...

Prawo do poszanowania prywatności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

„dom” - bo mieszkanie czy mir domowy to pojęcia zbyt wąskie wg ETPC - szerokie, funkcjonalne...

Prawa, wolnosci i obowiązki człowieka i obywatela(1)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1148

- mir domowy informacji dotyczących jej osoby dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów...