Prywatność jako wolność szczególna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prywatność jako wolność szczególna  - strona 1 Prywatność jako wolność szczególna  - strona 2

Fragment notatki:

POJĘCIE PRYWATNOŚCI JAKO SZCZEGÓLNEJ WOLNOŚCI. ELEMENTY KONSTYTUCYJNE PRYWATNOŚCI. PRYWATNOŚĆ - jest sferą wolności i wyraża się w możliwości kształtowania życia osobistego w taki sposób, aby prawo to wolne było od ingerencji władz publicznych i osób trzecich.
W nauce przyjmuje się, że wolność ta ma „dwa poziomy”: I poziom - sfera życia intymnego - która w żaden sposób nie może być naruszona przez władze publ. oraz osoby trzecie, II poziom - sfera prywatności sensu ego, tj. życia osobistego - która może być naruszona pod dwoma warunkami:
przy jednoznacznej zgodzie osoby zainteresowanej,
na podstawie przepisu ustawy, zgodnej z Konstytucją i Europejską Kartą Praw Człowieka (art. 8),
Elementy konstytuujące prywatność to: życie intymne (seksualne),
życie rodzinne,
tożsamość (nazwisko, imię, adres),
status majątkowy, zawodowy,
mir domowy,
korespondencja.
POSTANOWIENIA KONSTYTUCJI I USTAW STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO OCHRONY PRYWATNOŚCI Z prywatnością i prawem do jej ochrony wiąże się konstytucyjną zasadę stanowiącą, że nikt nie może być zobowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawnienia informacji dotyczącej jego osoby.
Przyjmuje się, zgodnie z orzecznictwem EKPCz, że władze publiczne mogą gromadzić informacje w sytuacjach wyjątkowych w warunkach demokratycznego państwa prawnego. Chodzi tu o:
zakaz ingerencji w sferę intymności,
zakaz gromadzenia informacji dla wygody władz publ. (jedynie gdy wymaga tego konieczność państwowa),
zakaz profilaktycznej ingerencji grup społecznych,
zakaz ingerencji i zbierania danych w taki sposób, aby doprowadzić do szczegółowej, informatycznej charakterystyki profilu osobowościowego jednostki.
Podstawy prawne ochrony prywatności to: art. 47, 49, 50, 51 Konstytucji - mogą być stosowane bezpośrednio,
Kodeks karny - art. 219 i następne,
Kodeks cywilny - art. 24 w związku z art. 23 (roszczenia związane z dobrami osobistymi i ich naruszaniem),
przepisy prawa prasowego - art. 37 i następne w związku z art. 4 ust. 6,
ustawa o ochronie danych osobowych,
Europejska Konwencja Praw Człowieka - art. 8,
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.


(…)

… profilu osobowościowego jednostki.
Podstawy prawne ochrony prywatności to:
art. 47, 49, 50, 51 Konstytucji - mogą być stosowane bezpośrednio,
Kodeks karny - art. 219 i następne,
Kodeks cywilny - art. 24 w związku z art. 23 (roszczenia związane z dobrami osobistymi i ich naruszaniem),
przepisy prawa prasowego - art. 37 i następne w związku z art. 4 ust. 6,
ustawa o ochronie danych osobowych,
Europejska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz