Prawo do prywatności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo do prywatności - strona 1 Prawo do prywatności - strona 2

Fragment notatki:

PRAWO DO PRYWATNOŚCI
Ochrona prywatności - ochrona tożsamości człowieka, jego przekonań i poczynań, zakaz zakładania podsłuchów, nieuprawnionych rewizji, kontroli lub cenzurowania korespondencji. Ingerencja zaś w powyższe sfery jest jedynie dopuszczalna z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku, zapobieganie przestępstwom etc.
Najczęściej poruszane sprawy dotyczące powyższego prawa :
Ochrona przed podsłuchem (rozmów telefonicznych, bezpośrednich konwersacji)
Ochrona tajemnicy korespondencji więźniów
Przyznanie kobiet prawa do decydowania o ciąży
Prawo do utrzymywania stosunków o charakterze homoseksualnym na równi z heteroseksualnymi
Ochrona osób upośledzonych przed ingerencją w ich życie seksualne
Ochrona przed hałasem, utrudniającym korzystanie z mieszkania
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a prawo do prywatności
PRAWO DO PRYWATNOŚCI A PRAWO KOBIETY DO ABORCJI
Alicji Tysiąc odmówiono prawo do aborcji przy trzeciej ciąży, mimo, iż jeden z lekarzy wydał na to zgodę. Matka urodziła dziecko do 26 dioptrii pogorszył się wzrok (jedynie z odległości 1m widzi). Europejski Trybunał Praw Człowieka zasądził odszkodowanie 25 tysięcy euro odszkodowania. Takie zaś stanowisko pokazało, że dopuszczalne formy prawnie aborcji w Polsce są często niemożliwie do wyegzekwowania a dwa, że dziecko Alicji Tysiąc narodziło się tak naprawdę z nieprzestrzegania kluczowych praw człowieka, jakie przysługiwały jego mamie.
b) Prawo do utrzymywania stosunków homoseksualnych także uznano za przejaw prywatności jednostki
c) Ochrona życia prywatnego polityków (nierzadko gdy wywiera to wpływ na prawdziwość głoszonych poglądów przez nich) jest mniej przestrzegana niż zwykłych obywateli
d) Transseksualizm : Trybunał stoi na stanowisku, że wpis a akcie urodzenia na temat płci danej osoby jest wiążący i państwo nie ma obowiązku tego zmieniać. Przypadek ostatni Francuza, który w wyniku wielu operacji stał się kobietą i odmówiono mu zmiany w aktach uznany został jednak za pogwałcenie jego praw.
e) Naruszenie tajemnicy korespondencji (także więźniów, skazanych) jest naruszeniem prawa do prywatności. Osoby te szczególnie winny mieć prawo porozumiewania się ze swoimi obrońcami poza kontrolą administracji więziennej.
f) Osoby uczestniczące w sprawach przed organami europejskimi winny mieć swobodę porozumiewania się zarówno z Trybunałem jak i Komisją (świadkowie, obrońcy, profesorowie prawa, strony)
Prawo do prywatności a więzienie
Zakłady karne zamknięte (i rozmowy telefoniczne są kontrolowane i korespondencja cenzurowana), półotwarte ( może podlegać jedynie kontroli, cenzurze), otwarte (bez kontroli i cenzury)


(…)

… publiczny. Dotyczy to jednak korespondencji prywatnej więźnia, zakazane jest cenzurowanie korespondencji z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości
Prawo do prywatności a KONSTYTUCJA RP:
Każdy ma prawo ochrony życia prywatnego, rodzinnego, osobistego
Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania
Zapewnia się nienaruszalność mieszkania
Ochrona danych osobowych

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz