Wykład - dobra osobiste (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - dobra osobiste (I sem) - strona 1 Wykład - dobra osobiste (I sem) - strona 2

Fragment notatki:

Dobra osobiste - wartość niemajątkowa ściśle związana z podmiotem, która mu przysługuje. Koncepcja subiektywna przywiązuje wagę na odczucia podmiotu, dobrami są wartości uczuć, z życiem psychicznym człowieka.
Koncepcja obiektywna - kładzie nacisk na opinie społeczeństwa, na kontakt społeczny, te wartości osobiste, które są powszechne uważane za wartość. Przeważa w prawie cywilnym, ponieważ wynika z przewrażliwienia jednostki.
Kodeks cywilny reguluje w art. 23, czyni to bardzo oględnie. Kodeks nie podjął się wyjaśnienia definicji dóbr osobistych, nie wykorzystuje ich wszystkich, podaje podstawowe przykładowe dobra. Mamy dobra skodyfikowane oraz dobra nieskodyfikowane. Dobra skodyfikowane:
Życie- wynika z Konstytucji RP, warunkuje wszystkie pozostałe dobra, kto nie ma życia to nie ma innych dóbr. Człowiek nie może wyrzec się dobra życia, nikt nie może sobie tego dobra odebrać, wyrzec
Zdrowie- warunkuje korzystanie z pozostałych dóbr. W zakresie istotnych naruszeń nie może wyrazić zgodę na pozbawienie życia.
Wolność - rozumiana w 2 znaczeniach: w znaczeniu przestrzennym - swoboda fizycznego poruszania się, odebranie ich to uwięzienie itp., drugie znaczenie ideologiczne, oznacza swobodę decydowania człowieka o życiu osobistym
Cześć - w pierwszym aspekcie cześć wewnętrzna, inaczej nazwana godność, czyli odczucie człowieka związane z jego własną wartością, może być naruszona przez zniewagę, drugie znaczenie zewnętrzna to dobre imię, czyli jest to opinia otoczenia, można naruszyć przez pomówienie..
Swoboda sumienia - prawo do wyznawania i wyrażania określonego światopoglądu, ma wiele wspólnego z wolnością ideologiczną, węższym pojęciem jest wolność Religii
Nazwisko i pseudonim- naruszeniem tych dóbr jest podszywanie się pod nazwiskiem pokrzywdzonej
Wizerunek - wizualne przedstawienie osoby, rozpoznawalność tej osoby, wizerunku dotyczą przepisy prawa autorskiego, musi być zgoda osoby portretowanej na rozpowszechnianie jej wizerunku; jeśli osoba portretowana otrzymała zapłatę to należy domniemywać, że przyjęcie pieniędzy wyraża zgodę na rozpowszechnianie, chyba, że wyraźnie zastrzeżono niezgody na rozpowszechnianie wizerunku. Można publikować wizerunek bez zgody, gdy:
są to osoby powszechnie znane, pełniące swoje zadania publiczne; osoba portretowana stanowi tylko szczegół całości; (tłum osób)
sąd, bądź prokurator udzielił zgodę na upublicznienie wizerunku
list gończy
tajemnica korespondencji - wszelkiego rodzaju korespondencja; dotyczy też rozmów telefonicznych, istotą tego dobra jest poufność przekazywanych wiadomości, jest to dobro wspólne (jednocześnie dla adresata i nadawcy). Podlega ochronie także po śmierci, trwa ona przez 20 lat. (może wyrazić zgodę: małżonek, wstępni, rodzice, rodzeństwo)


(…)

…, oraz teren okalający. Twórczość - wszelka twórczość m.in. Naukowa, artystyczna, wynalazcza
Sfera prywatności - wspomina o tym konstytucja - fakty z życia prywatnego człowieka, naruszeniem jest śledzenie kogoś, z orzecznictwa np. umieszczenie skazanych osób zbyt za ciasnych, przeludnionych zakładach karnych, ujawnienie informacji o zarobkach przez pracodawcę
Dobra osobiste nieskodyfikowane:
Tradycja rodzina…
…, oraz teren okalający. Twórczość - wszelka twórczość m.in. Naukowa, artystyczna, wynalazcza
Sfera prywatności - wspomina o tym konstytucja - fakty z życia prywatnego człowieka, naruszeniem jest śledzenie kogoś, z orzecznictwa np. umieszczenie skazanych osób zbyt za ciasnych, przeludnionych zakładach karnych, ujawnienie informacji o zarobkach przez pracodawcę
Dobra osobiste nieskodyfikowane:
Tradycja rodzina…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz