Ministerstwo Spraw Wewnętrznych - strona 9

Wykład - Samorząd Terytorialny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Organizacja i funkcjonowanie Samorządu terytorialnego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1008

administracyjnego i ministerstwa spraw wewnętrznych. Obok rozwiązań francuskich modelowy charakter przyznać...

Polityka wobec Polonii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

dla kombatantów z państw powstałych po rozpadzie ZSRR), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...

PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia Polski XX wieku
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1099

. Zostało podzielone na: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komitet Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Te 2 organy...

Mniejszość niemiecka w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

się na konkretnych i obiektywnych danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. A są to kolejno: Związek...

Prawo pracy2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

. Zezwolenie wydaje się na wniosek cudzoziemca, wydaje je Ministerstwo Spraw Wew. i Administracji. Cudzoziemiec...

Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Święcicki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki...