Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - strona 3

Ubezpieczenia - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Damian Walczak
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 994
Wyświetleń: 5467

, poradnictwo Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Zabezpieczenie...

Polityka wobec Polonii

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

dla kombatantów z państw powstałych po rozpadzie ZSRR), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji...

Mniejszość niemiecka w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

się na konkretnych i obiektywnych danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. A są to kolejno: Związek...

Prawo pracy2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

. Zezwolenie wydaje się na wniosek cudzoziemca, wydaje je Ministerstwo Spraw Wew. i Administracji. Cudzoziemiec...

Ubezpieczenie - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Damian Walczak
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2611

, poradnictwo Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Zabezpieczenie...

Unia Europejska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Święcicki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki...

Analiza strategiczna TP S.A.

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3948

, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, instytucje finansowe oraz dostawcy usług internetowych...