Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - strona 2

Obywatelstwo Polskie - Prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2030

29 czerwca 2001 r. w miejsce Departamentu Migracji i Uchodźstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...

Demografia wykład 3

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Demografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2401

. Poza sprawozdawczością centralna istnieje sprawozdawczość resortowa. Przeprowadza ją Ministerstwo Spraw Wewnętrznych...

Polityka rozwojowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Dumała
 • Polityka zagraniczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539

. 49,3 mln PLN, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - ok. 15,4 mln PLN. MSZ jest kluczowym...

Podstawy polityki gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grażyna Holik
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 1393
Wyświetleń: 2625

infrastruktury, ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji, te ministerstwa, które stanowiły rdzeo...

Programy pomocy przedakcesyjnej UE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Problematyka międzynarodowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Władza Wdrażająca...

Podmioty sektora finansów publicznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Józef Płoskonka
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji - sądy prokuratury i trybunały - areszty i więzienia - urzędy...